Ybl 200 Makett Pályázat


Ybl 200 Makett Pályázat
1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA
Magyar Állami Operaház
1061 Budapest Andrássy út 22.
2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A jelen pályázati kiírásban foglaltak szerint a Magyar Állami Operaház Ybl Miklós születésének bicentenáriuma
alkalmából makett pályázatot hirdet. A pályázat tárgya: a zseniális építész egyik leghíresebb művéről, az Operaház
épületéről makett készítése.
3. A PÁLYÁZAT CÉLJA
Lehetőséget teremteni a makettkészítés iránt érdeklődő középiskolás korosztály és a szakmailag jártasabb, szakirányú
felsőoktatási intézmények hallgatói, valamint a makettkészítéssel hobbi szinten foglalkozók számára, hogy
megmutathassák és összemérhessék tudásukat.
4. BÍRÁLATI SZEMPONTOK
4.1.A Bíráló Bizottság és a kiíró a pályázati anyagban meghatározott makett kidolgozottságára helyezi a hangsúlyt, az alábbi
szempontok szerint:
•A makett kidolgozottsága, részletessége
•A makett pontossága
•Az anyaghasználat
•A makett ötletessége, különlegessége, egyedisége
5. A PÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA
5.1.A pályázat jellege: NYÍLT
5.2.A pályázat: TITKOS
6. A PÁLYAMŰVEK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
6.1.A pályaművek kötelező tartalmi előírásai:
•A makettek 1:200-as léptékben készüljenek.
6.2.Benyújtandó pályázat formai követelményei:
•A pályázati részek feldolgozásának formája kötetlen, például: fa, műanyag, üveg, stb.
•A makettek alsó lapján kérjük feltüntetni a regisztráció során megadott jeligét és a kategóriát, amiben a pályázó indul
6.3.Egyéb felhasználható anyagok, információk:
•A pályázat készítése során bármilyen legálisan elérhető releváns tény, adat, terv, koncepció felhasználható, ezek pontos
forrását azonban a pályázatban fel kell tüntetni.
7. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
7.1.A pályázaton három különböző kategóriában lehet indulni:
7.1.1.középiskolás tanulók
7.1.2.szakirányú /képzőművészeti, iparművészeti építészmérnök/ felsőoktatási intézmény hallgatói
7.1.3.a makettkészítéssel hobbi szinten foglalkozók.
7.2.A pályázaton lehet egyénileg és csapatban is indulni, a csapat tagjainak száma kötetlen.
7.3.A pályázaton pályázó egyén vagy csapat csak egy pályaművel vehet részt.
7.4.A pályázaton való indulás feltétele a regisztráció.
7.5.A pályaművek nem sérthetik meg a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, a
szerzőkre utaló emblémával ellátni nem szabad, helyette a pályázati kiírás formai követelményei szerint a regisztráció során
megadott jeligét kell feltüntetni a makett alján.
7.6.A pályázat benyújtása egyben a pályázati kiírás feltételeinek elfogadását jelenti.
8.A PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS
8.1.A Bíráló Bizottság kizárja a pályázatból azt a pályázatot, amely
•a beadási határidő után érkezett
•titkosságot sért
•az 7. pontban meghatározott részvételi feltételeknek nem felel meg.
8.2.Amennyiben a kizárás okai a pályamunkák elbírálása után bizonyosodnak be, a Bíráló Bizottság a pályázatok megállapított
sorrendjében nevezi meg a díjazott pályázatokat és a szabálytalanság miatt kizárt pályázó pályázati díját nem adja ki.
9.HATÁRIDŐK
A pályázat meghirdetése: 2014. április 6.
Kérdések feltevésének határideje: 2014. május 10. – yblmakett@opera.hu e-mail címre
Kérdésekre adott válaszok határideje: 2014. május 17.
Pályaművek beadása: 2014. augusztus 28. és 29. napja 11-16 óráig Operaház, információs pult
Pályázat eredményének kihirdetése, díjak átadása: 2014. szeptember 27.
Beérkezett makettokból kiállítás: 2014. szeptember 27-től december 31-ig.
Kiállított makettek visszaadása: január első két hetében, személyesen
(A kiíró fenntartja jogát a fenti időpontok módosítására.)
10.A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE, REGISZTRÁCIÓ
10.1.A pályázaton való részvétel feltétele a regisztráció a pályázat oldalán, mely a www.opera.hu/yblmakett oldaláról érhető el. A
pályázó a személyes adatain és a nevezési kategórián kívül egy maximum 10 karakter hosszúságú jeligét megadva regisztrálja
magát.
10.2.Egy csapatnak/pályázónak csak egyszer kell regisztrálnia, nincs jelentősége, hogy melyik csapattag regisztrál. A jeligéhez tartozó
végső adatlapot a makett beadásakor zárt borítékban kell leadni.
10.3.A pályázati dokumentáció ingyenesen letölthető a www.opera.hu/yblmakett weboldalról.
10.4.A pályázati dokumentáció a pályázat kiírásának időpontjától érhető el, és a következőket tartalmazza:
•Pályázati kiírás – szöveges ismertetés a pályázattal kapcsolatos követelményekről és határidőkről
•Tervrajzok
•Homlokzatok – 4 homlokzat
•Alaprajzok – az összes szint alaprajza
•Metszetek – hosszmetszet, keresztmetszet
•A pályázó adatainak feltüntetésére szolgáló adatlap
11.KÉRDÉSEK, VÁLASZOK
11.1.Kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban 2014. május 10. napjáig kérdéseket tehetnek fel az yblmakett@opera.hu
e-mail címen, mely a Magyar Állami Operaház Ybl bicentenáriumi makettpályázatra létrehozott e-mail címe.
11.2.Válaszok
A határidőn belül feltett kérdéseket a Kiíró 2014. május 17-ig megválaszolja és az összes kérdést, valamint az azokra adott
válaszokat a www.opera.hu/yblmakett honlapon közzéteszi.
11.3.A pályázati dokumentáció véglegesítése/módosítása
A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának határidejéig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági
követelmények kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a pályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez esetben a pályázót
kártérítés nem illeti meg.
12.A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
12.1.A pályaművek beadási határideje, helye 2014. augusztus 28. és 29. napja 11-16 óráig Operaház, információs pult
További információk: http://opera.hu/downloads/Ybl_makett_palyazat_2.pdf