TITKÁRI INTÉZKEDÉS – FIGYELEM!

TISZTELT KAMARAI TAGOK, SZAKMAGYAKORLÓK!

TITKÁRI INTÉZKEDÉS az 1/2020.(III.16.) számú Elnöki intézkedés felhatalmazása alapján

A 2020. március 16. napján kiadott Elnöki intézkedés alapján, a határidős névjegyzéki (közigazgatási) ügyek intézésére az alábbi rendkívüli eljárásrend kerül bevezetésre:

1. Annak a szakmagyakorlónak, akinek a továbbképzési időszaka (5 éves továbbképzési időszak) a 2020. március 11. – 2020. december 31. közötti időszakban jár(t) le, és nem sikerül(t) teljesítenie a jogszabályban előírt kötelezettségét (szakmai és kötelező továbbképzés), azok esetében a jogosultság(ok) lejáratát/érvényességét szankciók alkalmazása nélkül 2020. december 31-ig hivatalból meghosszabbítom. Az érintettek a hosszabbítás tényéről e-mailben kapnak tájékoztatást, az új határidő az egységes elektronikus hatósági névjegyzéki nyilvántartásban hivatalból átvezetésre kerül. A fentebb leírt eljárástól függetlenül kérem az érintetteket, hogy lehetőség szerint távoktatásban (www.epitesztovabbkepzo.hu, https://tervlap.hu/tanfolyamok) végezzék el a szükséges képzéseket és az adategyeztetést az eredeti (lejárati) határidő szerint teljesítsék a Titkárságnak megküldött e-mailben (hbmepkam@net-portal.hu, hbmepkam@gmail.com).

2. Annak a szakmagyakorlónak, akinek a 2020. március 11– 2020. december 31. közötti időszakban szükséges a beszámolóval végződő kötelező továbbképzést / jogosultsági vizsgát teljesítenie, számukra is a teljesítés határideje 2020. december 31. napjáig automatikusan meghosszabbításra kerül. Az érintettek ennek tényéről e-mailben kapnak tájékoztatást.

A fentebb említett hosszabbítás – ügyviteli szempontból – folyamatos lesz, a lejárat idő(sor)rendjét figyelembe véve! Tehát, ezen a héten a MÁRCIUS és ÁPRILIS hónapban lejáró jogosultságok kerülnek hivatalból átvezetésre! Kérem mindenki szíves türelmét!

3. Annak a szakmagyakorlónak, akinek a továbbképzési időszaka 2020. március 11. napját megelőző időpontig járt le, és nem teljesítette a jogszabályban előírt kötelezettségét, azok esetében a fenti kedvezmény nem alkalmazható!

4. A bejövő posta átvétele a jelen járványhelyzet miatt átszervezést igényel, ezért kérem szakmagyakorlóinkat, hogy lehetőség szerint az e-mail megkeresést részesítsék előnyben.

5. A kimenő posta feladása a jelen járványhelyzet miatt átszervezést igényel, ezért a névjegyzéki ügyekben hozott döntések elsődlegesen e-mail-ben kerülnek kiküldésre. Az eredetiben aláírt határozatok, hatósági bizonyítványok, stb. a rendkívüli ügyviteli szünetet követően automatikusan postázásra kerülnek.

A rendkívüli eljárásrend az 1/2020.(III.16.) számú Elnöki intézkedés visszavonásáig marad érvényben!

Kérjük, hogy kövessék figyelemmel a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara hivatalos honlapját (https://hbmek.hu/ ), továbbá hírlevelünket (regisztráció itt: https://hbmek.hu/hbmek-hirlevel-tajekoztatas/ ), melyeken keresztül igyekszünk folyamatosan naprakész információval szolgálni Önöknek!

MÉK – További intézkedések a veszélyhelyzethez kapcsolódóan: http://mek.hu/index.php?link=Tovabbi_intezkedesek_a_veszelyhelyzethez_kapcsolodoan

Kérek mindenkit, hogy nyugalmát megőrizve, egymást támogatva, jogkövető magatartást tanúsítva fogadja a folyamatosan megjelenő híreinket, tájékoztatásainkat!

Debrecen, 2020. március 17.

Tisztelettel és köszönettel: Radics Beatrix titkár