Tervezési jogszabályok

Területrendezés és településfejlesztés:

OTÉK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.418032

DÉSZ

Parkoló rendelet

____________________________________________________________

TÖRVÉNYEK:

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

 

 

RENDELETEK:

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (településfejlesztés, településrendezés)

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (hatályos: 2021.03.01. napjától):  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.418081

Hatályos jogszabályok listája (MÉK)

http://mek.hu/index.php?menu=jogszabalyok