Tájékoztató az építészeket, kivitelezőket érintő aktuális jogkérdésekről, a kapcsolódó adatvédelemről, a TSZSZ tevékenységéről

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara (HBMÉK) és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HBKIK) közös szervezésében egész napos szakmai tájékoztató fórumot tartottak a HBKIK székházában 2019. november 12-én.

A rendezvényen Dr. habil. Barta Judit, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete Kereskedelmi Jogi Intézeti Tanszékvezetője, a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Építész Kamara titkára előadássorozatában részletesen ismertette a tervezői és kivitelezői felelősség büntető- és polgári jogi, valamint etikai-, fegyelmi aspektusait, a tervezés és a kivitelezés tárgyában kötött szerződések, valamint teljesítésük fontosabb tudnivalóit különös tekintettel a jótállási és kellékszavatossági kötelezettségekre. Az előadó az egyes témák jogszabályi környezetének alapos bemutatását követően gyakorlati példák sorozatával is szemléltette, hogy hogyan jelentkeznek az egyes problémák a való életben, illetve, hogy azoknak milyen megoldása lehetséges.

A délelőtti programot Dr. Certicky Mário a Miskolci Egyetem adatvédelmi tisztviselőjének színvonalas előadása folytatta, melyben lényegre törően bemutatásra került az európai adatvédelmi rendelet (GDPR) fogalomrendszere, főbb szabályai. Az előadó a fórumon részt vevők tevékenységi körére fókuszálva átfogó elemzést adott az egyes adatkezelési tevékenységekkel felmerülő feladatokról az álláshirdetés feladásától a munkaviszonyok, szerződések lezárását követő teendőkig. Az előadás során hasznos információt hallhattak a jelen lévők, továbbá az adatvédelmi incidensek felismerésével, kezelésével kapcsolatos feladatokról és a szinte minden vállalkozó által vezetendő nyilvántartásokról is.

A tájékoztató fórum záró harmadában Báthory Sándor építész, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) HBKIK által delegált szakértője a TSZSZ eljárással kapcsolatos tudnivalók rövid ismertetését követően számba vette a TSZSZ elmúlt időszakban elért eredményeit, majd fotókkal gazdagon illusztrált és pazar humorral előadott gyakorlati példáin keresztül mutatott be néhány különleges esetet, amelyeknél az eljáró szakértői bizottságok, vagy extrém kihívást jelentő feladattal szembesültek, vagy pedig szakvéleményükkel komoly pereskedést előztek meg.

A rendezvény utolsó előadójaként Dr. Major Csaba közjegyzőhelyettes, címzetes egyetemi docens adott rövid áttekintést a közjegyzők által végzett munka szerteágazó jellegéről, valamint az általuk kínált sokféle szolgáltatásról, amelyek az ügyfelek, az ügyletek és ezáltal közvetve a gazdasági élet biztonságának elősegítését szolgálják.

A szakmai fórumon a részvételt a szervezők díjmentesen biztosították.

Dr. Kiss Attila Tamás (HBKIK)

Radics Beatrix (HBMÉK)