Tájékoztató a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságától a Hortobágyi Nemzeti Park térségében dolgozó tervezőknek és engedélyező hatóságoknak


A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatást kíván nyújtani a közelmúltban megjelent, a Hortobágyi Nemzeti Parkot érintő jogszabályváltozásokkal, egyéb szakmai anyagokkal kapcsolatban a Hortobágyi Nemzeti Park térségében dolgozó tervezőknek és engedélyező hatóságoknak.

A Hortobágyi Nemzeti Park védőövezetének kijelöléséről szóló 45/2020. (IX. 21.) AM rendelet 2. § szerint:

„2. § (1) A Hortobágyi Nemzeti Park védőövezetében

a) a Hortobágyi Nemzeti Park területéről feltáruló éjszakai csillagos égbolt láthatóságát veszélyeztető és az élővilágra káros hatással lévő fényszennyezés megelőzése, csökkentése érdekében a 2. mellékletben meghatározott esetekben kültéri világítótest vagy fényforrás (beleértve a közvilágítást és a megvilágított vagy világító reklámfelületeket is) létesítése, telepítése vagy cseréje,

b) a tájkép – kiemelten a Hortobágyi Nemzeti Park területéről feltáruló töretlen látóhatár − védelme érdekében a 3. mellékletben meghatározott esetekben építmény létesítése, bővítése a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti engedélyezési eljárás során tájba illesztést igazoló dokumentációt kell készíteni.”


A jogszabály 1. melléklete település és helyrajzi szám szinten tartalmazza az érintett ingatlanok listáját, valamit a 2. és 3. melléklete helyszín és műszaki paramétereket.


A jogszabályban említett tájba illesztést igazoló dokumentáció összeállításához az „MSZ 20378:2018 A tájba illesztést igazoló dokumentáció műszaki követelményei” című magyar szabvány, míg a tervezéshez az „MSZ 20376-9 Épületek, építmények tájba illesztése az Alföld védett területein” című magyar szabvány nyújt segítséget.


Továbbra is érvényben lévő jogszabály a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet, mely szerint:

„10. § (1) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal területi építészeti-műszaki tervtanácsként az építészeti és a beépítési jellegzetességek figyelembevételével az egy tájegységet képező világörökségi területeken tájegységi tervtanácsokat működtethet a 9. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott körben.

9. § (4) A területi építészeti-műszaki tervtanács feladata, hogy véleményezze

c) a több települést magában foglaló világörökségi tájegységi területen és Budapest tekintetében a világörökségi területen az új épület építéséhez vagy a meglévő épület bővítéséhez, valamint a meglévő építmény közterületről látható homlokzatának felújításához vagy közterületről látható homlokzata legalább 20%-át érintő átalakításához szükséges építészeti-műszaki dokumentációt.”

A Hortobágyi Nemzeti Park és védőövezetét, tekintve világörökségi és Csillagos égboltpark címeket is, a fényszennyezés szakmai megközelítése, s a kérdés gyakorlati kezelése szintén fontos.

Ehhez nyújt segítséget a közelmúltban elkészült „Fényszennyezésről világosan” című digitális szakmai útmutató, amelyet szintén szeretnénk figyelmükbe ajánlani. A digitális útmutató elérhető a következő linken:

http://www.termeszetvedelem.hu/fenyszennyezesrol_vilagosan

A tervezés során felmerülő szakmai kérdésekkel kapcsolatban a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság lehetőséget biztosít előzetesen konzultáltációra. Elérhetőségeinket megtalálja a www.hnp.hu „kapcsolat” menüpontban.

Dr. Kovács Zita igazgató

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság