TÁJÉKOZTATÁS

Az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendelet módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az alábbi jogszabályokat módosította:

 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

A jogszabály mai napon (2016.06.15.) hatályos állapota
2016. július 1-től hatályos állapot
 

 • 191/2001. (X. 18.) Korm. rendeletaz örökségvédelmi bírságról

A jogszabály mai napon (2016.06.15.) hatályos állapota
2016. június 29-től hatályos állapot
 

 • 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

A jogszabály mai napon (2016.06.15.) hatályos állapota
2016. június 29-től hatályos állapot
 

 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

A jogszabály mai napon (2016.06.15.) hatályos állapota
 

 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

A jogszabály mai napon (2016.06.15.) hatályos állapota
2016. június 29-től hatályos állapot
 

 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

A jogszabály mai napon (2016.06.15.) hatályos állapota
 

 • 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A jogszabály mai napon (2016.06.15.) hatályos állapota
2016. június 29-től hatályos állapot
 

 • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

A jogszabály mai napon (2016.06.15.) hatályos állapota
 

 • 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

A jogszabály mai napon (2016.06.15.) hatályos állapota
 

 • 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A jogszabály mai napon (2016.06.15.) hatályos állapota
2016. július 1-jén hatályon kívül helyezik!
 
 
Figyelmükbe ajánlom továbbá az alábbi jogszabályokat:

 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

A jogszabály mai napon (2016.06.15.) hatályos állapota
A jogszabály 2016. július 1-től augusztus 31-ig hatályos változata
 

 • 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A jogszabály mai napon (2016.06.15.) hatályos állapota
 
 
Tájékoztató:

 • A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztályának tájékoztatása alapján az Országgyűlés a hétfői napon elfogadta a településkép védelméről szóló törvényt. A törvény a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba, ezzel összhangban az elkövetkező egy hónapban történik a törvény végrehajtási rendeletének a megalkotása.
 • A Magyar Közlöny 86. száma elérhető az alábbi linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16086.pdf
 
Módosítással érintett jogszabályok a teljesség igénye nélkül:

 • évi LIX. törvény az energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
 • évi LXIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról