Tájékoztatás a MÉK 2015. január 30-án megtartott küldöttgyűléséről

Tájékoztatás a MÉK 2015. január 30-án megtartott küldöttgyűléséről
A megjelenteket dr. Hajnóczi Péter MÉK elnök megnyitóját követően Füleky Zsolt helyettes-államtitkár köszöntötte. Az építészetért felelős helyettes-államtitkár részletes tájékoztatást adott egy hamarosan kihirdetésre kerülő kormányhatározatról
(http://www.mek.hu/media/files/2015/kuldottgyules/20150130/1032_2015_I_30_Korm_hatarozat.pdf),
amely 17 pontba foglalva tartalmazza majd azokat az építészetetet érintő területeket, témaköröket, amelyekre vonatkozó koncepciók kidolgozását ez év közepére kell letenniük a kormány elé.
A Miniszterelnökség nem csupán a koncepciók kidolgozása során számít a Magyar Építész Kamara közreműködésére, hanem a jogszabályok elkészítésében is.
A Miniszterelnökség és a Magyar Építész Kamara közötti stratégiai megállapodás előkészítése a kormányzati átalakításokat követően megkezdődőtt és az év végére zárult le, a dokumentum hamarosan sajtónyilvánosság előtt lesz aláírva.
A napirendi pontok elfogadását követően rövid gondolatébresztők, ismertetők hangzottak el a MÉK készülő, 11 pontos stratégiájáról. Dr. Hajnóczi Péter hangsúlyozta, hogy bár régóta igény volt mind a tagság, mind a területi kamarák részéről egy MÉK stratégia, elfogadására eddig mégsem került sor, a mostani elnökség azonban azon dolgozik, hogy végre megszülethessen egy, az érintettek bevonásával készített dokumentum. Ennek alapján a 2014. decemberében tartott területi elnökök ülésén (TET) történt megállapodás alapján a 11 pontot a területi kamarákkal közösen, együttműködve fogják kidolgozni.
A TET által javasolt két eltérő tagdíjjal napirendre tűzött 2015. évi költségvetési tervek bemutatását és a FEB véleményét követően került sor a tagdíj megállapítására. A küldöttgyűlés a 2015.évi költségvetés tervezetét elfogadta és ennek részeként az éves tagdíjat 50.000 Ft összegben állapította meg.
Ezt követően az elfogadott napirend szerinti megtárgyalásra és elfogadásra kerültek az Alapszabály, a Pénzügyi és gazdálkodási szabályzat, a Szakmai cím adományozási szabályzat, valamint a Szakmai továbbképzési szabályzat módosításai. Az elfogadott módosításokat is tartalmazó szabályzatokat a honlapon fogjuk közzétenni, amelyek a közzétételt követő napon lépnek hatályba.
2015. január 30.
Kovács Zsófia
MÉK főtitkár