TÁJÉKOZTATÁS!

Tisztelt Kamarai Tagok!

Tisztelt Kollégák!


A HBMÉK minden Bizottsága és munkaszerve – így az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, az Etikai-fegyelmi Bizottság, a Választási Jelölőbizottság – a Titkársággal párhuzamosan, nem szünetelteti tevékenységét, az ülések elektronikusan kerülnek összehívásra és lebonyolításra. 

A Kamara tisztségviselői a rendkívüli helyzetben is, folyamatosan végzik munkájukat.


2020. április 27. napjára – korábban – kitűzött Tisztújító Taggyűlésünk – lásd a 20/2020.(II.17.) HBM ÉK Elnökségi határozatot honlapunkon – lebonyolításának módjáról, annak lehetséges időpontjáról a kormányzati intézkedések tükrében, később születik döntés.

A felügyeleti szerv határozza meg a jelen rendkívüli helyzetben a tisztújítással nem járó küldöttgyűlések, taggyűlések megtartásának módját, az esetleges szavazások rendjét. Továbbá, intézkednek a tisztújítások esetleges elhalasztásáról, a mandátumok meghosszabbításáról.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4.§. (1) bekezdés  alapján, melyet- a 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelettel, amely a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szól – jelenleg is hatályban tartanak, a tisztújító taggyűlés időpontját egyelőre nem tudjuk meghatározni, mert a gyűlés helyszínén tartózkodás tiltott magatartás.

“4. § (1) Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.”


Fentiekkel kapcsolatban bármilyen előrelépés esetén, az érintett, szavazati joggal rendelkező kamarai tagjaink azonnali kiértesítésre kerülnek!

A pénzügyi és szakmai beszámolók, a mérleg, a végleges jelölőlista, azaz a Tisztújító Taggyűlés teljes anyagának előkészítése az eredeti határidők szerint megtörtént!

A 2020. április 06-i elnökségi és felügyelő bizottsági ülésen a beszámolók elfogadásra kerültek, a 2020. április 07-i VJB ülésen pedig a végleges, nyilatkozatokkal ellátott jelölőlista került lezárásra.

A HBMÉK Tisztségviselői a fentiek figyelembe vétele mellett – a törvényes működés biztosításának garanciájaként -, a beszámolóikat elkészítették, azokat elektronikus üléseiken megtárgyalták, majd elfogadták a ma még bizonytalan időpontú Tisztújító Taggyűlésre.

Ezen dokumentumok, a 2020. évi Tisztújító Taggyűlésünk meghívójának kötelező mellékleteiként kerülnek továbbításra aktív kamarai tagjaink felé!


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Titkársága működik, az alábbi megkötésekkel:
– a személyes ügyfélfogadás szünetel,
– ügyeleti telefonszámok (+36 30 402 9878, VAGY +36 52 349 075) üzemelnek hétfőtől-csütörtökig 09.00 és 12.00 óra között, amelyen a Titkár elérhető,
– az e-mailben és postai úton érkező kérelmek, megkeresések feldolgozása, megválaszolása folyamatos,
– a határidős névjegyzéki (közigazgatási) ügyek intézésének módjáról a Titkár hoz döntést.

A jelenlegi döntéseink meghozatalánál a legfontosabb szempont az volt, hogy a koronavírus járvány megelőzése során MAXIMÁLIS óvintézkedések szülessenek a  MINIMÁLIS humán érintkezés (kontaktálás) elérése céljából, a terjedés megakadályozásának, lassításának egyik leghatékonyabb módjaként.


Kérjük, hogy kövessék figyelemmel a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara hivatalos honlapját (https://hbmek.hu/ ), továbbá hírlevelünket (regisztráció itt: https://hbmek.hu/hbmek-hirlevel-tajekoztatas/ ), melyeken keresztül igyekszünk folyamatosan naprakész információval szolgálni Önöknek!

Kérünk mindenkit, hogy nyugalmát megőrizve, egymást támogatva, jogkövető magatartást tanúsítva fogadja a folyamatosan megjelenő híreinket, tájékoztatásainkat!

Debrecen, 2020. április 9.

Tisztelettel és köszönettel: 

Pecsenye Béla HBMÉK Elnök

valamint

Radics Beatrix Titkár