" SPACE POETRY " Hallgatói pályázat a 2015 – ös Énlakai örökségvédő és építőtábor keretében megvalósítandó tájépítészeti alkotás megtervezésére

 

„SPACE POETRY” Hallgatói pályázat a 2015-ös Énlakai örökségvédő és építőtábor keretében megvalósítandó
tájépítészeti alkotás megtervezésére
Részvétel feltételei
Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy, vagy maximum két személyből álló csapat lehet:
a) aki/k a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik/nak,
b) aki/k azzal, hogy pályázatát/ukat benyújtotta/ták, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára/ukra nézve kötelezőnek elfogadta/ták,
c) akinek/akiknek bármely magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonya van
Az ötletpályázaton a pályázó/2 pályázóból álló csapat csak egy pályaművel vehet részt.
Határidők:
Pályaművek leadásának határideje: 2015. 05. 12. 16:00 (kedd)
Pályázat eredményének kihirdetése: 2015. 05. 28. (csütörtök)
Ötletpályázat nyilvános bemutatása: 2015. 05. 28. (csütörtök)
A Pályázat Regisztrációhoz kötött!
A Pályázat további részletei:http://www.spacepoetry.net/#!palyazat/c19cy