PÁLYÁZATI KIÍRÁS – „fiatalok_feketén_fehéren” 2015.

„fiatalok_feketén_fehéren” 2015.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Magyar Építőművészek Szövetsége országos, nyilvános pályázatot hirdet Magyarország fiatal építészei és tájépítészei részére.
„fiatalok_feketén_fehéren” 2015.
Az f_f_f2015. Reischl Gábornak, a MÉSZ néhai elnökének, kezdeményezésére 2006-ban elindított pályázat és vándorkiállítás folytatása. Mottói: 2006: reflexió helyzetjelentés, 2008: helytállás; 2010: helyreigazítás, 2013: helyek város vidék, 2015: egy hely.
A pályázat célja:
A fiatal magyar építészek és tájépítészek legjobb eredményeinek bemutatása. Felmérni, hogyan működnek együtt, hogyan folytatják a hagyományokat, milyen módon járulnak hozzá egy hely, vagy közösség karakteréhez.
A részvétel feltételei:
A pályázaton részt vehet Magyarország valamennyi már diplomázott, de a negyvenedik életévet még el nem ért építésze, építőművésze és tájépítésze, aki regisztrálta magát az on-line pályázatkezelő felületen. A pályázaton egy pályázó egy pályaművel vehet részt. A pályázó – személy vagy alkotóközösség – a regisztrációval és a pályázat benyújtásával hozzájárul pályázata nyilvános bemutatásához. A Bíráló Bizottság kizárja a bírálatból a formai és tartalmi követelményeket nem teljesítő, a határidőt lekéső, illetve hiányos pályaműveket.
A pályázat ütemezése
Meghirdetés, regisztráció kezdete 2015. július 15.
Kérdések határideje 2015. július 25.
Kérdésekre adott válaszok határideje 2015. július 30.
Pályaművek beadásának határideje 2015. szeptember 30. 24:00
Eredményhirdetés 2015. október 5.
A pályázatokat bemutató kiállítás 2015. október 20.
Regisztráció, és a pályázati dokumentáció beszerzésének módja:
A pályázó névvel, postai és email címmel, telefonszámmal regisztrálhat a Magyar Építőművészek Szövetsége honlapján közzétett alábbi pályázatkezelő felületen:
http://www.meszorg.hu/p/index.php?m=palyazat&lap=1178
Az online regisztráció a pályázat meghirdetésétől a leadási határidőig elérhető. A pályázó a regisztrációt követően kap egy kódszámot, amely a pályázat folyamán azonosítóként működik, és ezzel tud bejelentkezni a pályázatkezelő felületre. A bejelentkezéshez szükséges azonosítót és a jelszót, a regisztrációt megerősítő e-mail tartalmazza. A regisztráció után tudja apályázó letölteni a pályázat kezelő felületről a pályázati kiíráshoz kapcsolódó adatlapot és a mintatablót.
Kérdések, és az ezekre adott válaszok módja, a pályázati dokumentáció véglegesítése:
A pályázók kérdéseiket a pályázatkezelő felületen tudják megküldeni, és itt kapnak választ azokra. A Kiíró a kérdések megválaszolásának időpontjáig a kiírást módosíthatja, kiegészítheti.
Pályaművek benyújtása:
A pályaműveket – a regisztráció után kapott azonosítóval és jelszóval belépve – a pályázat-kezelő felületre kell feltölteni. A sikeres feltöltésről a pályázók megerősítő e-mailt kapnak. A feltöltendő dokumentumok fájlneveként is az azonosító kódot kell megadni (pl.: 123456.pdf). Amennyiben a regisztrációval és a feltöltéssel kapcsolatban technikai problémák adódnának úgy a puskas@memorycomputer.hu e-mail címen lehet technikai segítséget kérni.
Beadandó munkarészek:
A beadott munkák lehetnek megvalósult művek, de meg nem valósult terv is beadható (kivéve az f_f_f2006, 2008, 2010, 2013 pályázatok anyagai). A feltöltött dokumentumok mérete nem haladhatja meg összesen a 100 Mb-ot (egyenként a 20 Mb-ot).
A beadandó munkarészek:
1.) A tervlap
1 db 31×76 cm-es print nyomtatására alkalmas szerkesztésű, képek/tervrajzok/szöveg fekete-fehérmontázsa, digitális formában, 300 dpi felbontásban, PDF formátumban.
(A tervlapot a mintalap szerint javasoltak alapján kérjük elkészíteni. A mintalap a pályázat kezelő felületről letölthető, és megnyitás / behívás után a megadott raszter alapján szerkeszthető. A tervlap összeállításához technikai segítség a bpdesign1@gmail.com e-mail címen kérhető.)
A pályázati adatlap az alábbi információkkal:
A pályázó:neve, születési éve és helye, címe, telefonszáma, cégének vagy munkahelyének neve és címe
A pályamű (pl. épület, építmény, köztér, hely, terv, amit a pályázat bemutat) neve, helyszíne, a tervezés és a megvalósítás éve, a munkatársak nevei
A pályamű leírása magyar és angol nyelven (legfeljebb 2×1500 karakter szóközökkel)
(Az adatlap minta a pályázat kezelő felületről letölthető)
A pályázati anyag képei
A pályaművet bemutató – legfeljebb 8 db – digitális kép (pl. műszaki terv, látványterv, grafika, fotó) és apályázó arcképe (egyenként legalább 300 dpi felbontású fekete-fehér jpg vagy tif formátum).
A Bíráló Bizottság:
Tagok:
Markó Balázs DLA építész, a SZIE–Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja
Molnár Csaba DLA építész, a BME Építészmérnöki Kar dékánja
Prof. Bachmann Bálint dr. építész,a PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kardékánja
Dr. Illyés Zsuzsanna tájépítész, a Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar docense
Huszár András építész, az f_f_f 2013 pályázat egyik nyertese, a Hello Wood társalapítója
Vukoszávlyev Zorán Phd építész, a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnökségének póttagja
Titkár: Borsos András építész
A Bíráló Bizottság tagjai közül elnököt választ, és az elnök által előterjesztett, majd a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A bizottság munkája nem nyilvános, döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet. A bizottság kiválasztja a nyertes pályaműveket. A Bíráló Bizottság a pályázatot összegző zárójelentést tesz közzé.
Díjazás:
A Magyar Építőművészek Szövetsége honlapján (www.meszorg.hu) a bírálat során kiválasztott nyertes pályázatokat a bírálatot követően közzéteszi, azokból kiállítási anyagot és katalógust készít, a vándorkiállítást a magyar egyetemi városokban bemutatja. A kiválasztott pályázószemélyeket, illetve alkotóközösség tagjait, kérelmükre a Magyar Építőművészek Szövetsége az Alapszabálya szerint tagjai sorába felveszi.
Eredményhirdetés:
A Bíráló Bizottság döntése alapján a Magyar Építőművészek Szövetsége kihirdeti a pályázat eredményét, a nyilvános eredményhirdetés végleges helyszínéről és időpontjáról a honlapján és a pályázati felületen ad tájékoztatást. A pályázat zárójelentését és az eredményhirdetésre szóló meghívót a regisztrált pályázóknak e-mailen megküldi, honlapján közzéteszi.
A pályaművek és a pályázati eredmények felhasználása:
A díjazottak pályázati anyaga a Magyar Építőművészek Szövetsége tulajdonába kerülnek, a pályamunkákat szakmai és reklámcélra bármely módon és bármely reklámhordozón (beleértve az írott és az elektronikus médiát), időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás nélkül további ellenszolgáltatás nélkül, de a szerzők nevének feltüntetésével felhasználhatja, azokat többszörözheti, terjesztheti, nyilvánosságra hozhatja.
Sáros László György DLA
a MÉSZ elnöke
Budapest, 2015. július 15.
Kapcsolódó dokumentumok:
– Pályázati adatlap minta
– Pályázati adatlap
– Pályázati dokumentáció
http://www.meszorg.hu/index.php?t=palyazatok&m=palyazatok-fiataloknak&l=___fiatalok_feketen_feheren____2015._2015.07.13_19_43