OTP Business Társasházi Pályázat

OTP Business Társasházi Pályázat 2018
 
A pályázat célja:
A társasházak/lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi korszerűsítése, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése.
A pályázók köre:
A pályázaton bármely társasház és lakásszövetkezet részt vehet. A díjazásban részesülő társasháznak/lakásszövetkezetnek a díj átvételekor rendelkeznie kell bankunknál társasházi pénzforgalmi bankszámlaszerződéssel. A bankunknál társasházi pénzforgalmi bankszámlaszerződéssel nem rendelkező társasházak/lakásszövetkezetek számlanyitási akció keretében 6 havi számlavezetési díj elengedése mellett nyithatnak bankszámlát.*
A pályázat tárgya:
Az OTP Business a pályázat céljainak megvalósulása érdekében pályázatot ír ki társasházak és lakásszövetkezetek részére. A pályázat célja elősegíteni a lakóközösségek életminőségét javító projektek megvalósulását. Az egyszerűen kitölthető pályázat segítségével így a lakók olyan felújításokat valósíthatnak meg, amire a háznak egyéb forrásból nem lenne fedezete, vagy annak megvalósítása sokkal későbbre tolódna.
 
további információ: https://otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat/