Módosult a Nemzeti Mintaterv Katalógus 2020 Családi ház mintatervek építészeti ötletpályázat leadási határideje

A 2019. április 18-án kiírt „Nemzeti Mintaterv Katalógus 2020 – Családi ház mintatervek” országos építészeti ötletpályázat leadási határideje módosult, az elektronikus feltöltés teljesítése és a postára adás határideje: 2019. július 31. 23:55.

További részletek és az ötletpályázattal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok elérhetők a pályázat honlapján:

https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/adatlap/nmtk

Új fejezet nyílik Magyarország épített környezetének alakításában. A magyar építészeti hagyományok és településkép kreatív fejlesztésének érdekében, valamint a fiatal családok otthonteremtését lehetővé tevő Családi Otthonteremtési Kedvezmény és a Magyar Falu Program támogatására a Miniszterelnökség és háttérintézménye a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a magyar építész-társadalom teljes körű bevonásával elkészíti a Nemzeti Mintaterv Katalógust.

A korábbi mintatervek tapasztalatait felhasználva eljött az a pillanat, hogy mind gazdasági, technológiai, társadalmi és a településkép formálása kapcsán támasztott elvárásaink alapján, egy jelentős minőségi ugrással folytassuk a mintatervek megkezdett feladatát: Magyarország épített környezetének minőségi formálását.

E folyamatban kiemelt szerepe és felelőssége van a magyar építész társadalomnak, valamint építész hallgatóknak, hiszen a mintatervek célja nem csak az, hogy az épületekben leképezze a jelen kor technológiai és energetikai megoldásait – különösen a családi házakban -, hanem, hogy újabb 50 évre definiálja az ország és a települések arculatát úgy, hogy a magyar családok lakhatási feltételei is javuljanak.

Ezúton is bíztatunk minden építész kollégát és építész hallgatót, hogy ötleteivel, terveivel vegyen részt a mintatervek kidolgozásában, segítse elő Magyarország épített környezetének minőségi formálását!

Az ötletpályázat tárgya

Az ötletpályázat tárgya összesen 150 darab olyan családi ház vázlattervének beszerzése 3 eltérő kategóriában, amelyek magas építészeti minőségük alapján alkalmasak arra, hogy Nemzeti Mintaterv Katalógusba kerülhessenek és követendő mintaként szolgáljanak az otthonteremtő családok számára. 

Az ötletpályázat célja

Az ötletpályázat célja, hogy a magyar építész társadalom – beleértve az építész hallgatókat is – széleskörű bevonásával minden, Magyarország épített környezetének formálásával törődő építész elmondhassa a véleményét a jelen kor kihívásaira választ adó családi házról.

Folytatva a mintatervek 100 éves hazai hagyományát cél, hogy a beérkező pályaművek közül a legnívósabb terveket kiválasztva, majd azokat műszakilag egységesen feldolgozva 2020-ra előálljon egy, a vidék építészeti hagyományait tiszteletben tartó, ugyanakkor friss kortárs építészeti megoldásokban gazdag, jó minőségű, gazdaságos családi otthonokat kínáló szemléletformáló kortárs családi ház mintaterv katalógus.

E korlenyomat célja, hogy az igények széles körével rendelkező magyar családok megbízható segítséget kapjanak otthonaik megteremtéséhez.

Az ötletpályázat kiírója és lebonyolítója

Lechner Nonprofit Kft.

CÍM: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. épület

POSTACÍM: 1507 Budapest, Pf.: 2.

Az ötletpályázat jellege, formája

Az eljárás fajtája: NYÍLT

Az eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT

Az eljárás jellege: TITKOS

Az ötletpályázat lebonyolítása

•         a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),

•         a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet)

•         valamint a jelen ötletpályázati kiírás előírásai szerint történik.

Ötletpályázat honlap

https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/adatlap/nmtk