Művészeti program pályázati kiírása

Művészeti program pályázati kiírása

A Magyar Művészeti Akadémia 200 millió forint keretösszegű nyílt pályázatot hirdet művészeti tevékenységet végző szervezetek – az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli szervezet – kivéve a központi költségvetési intézményeket –, valamint az MMA tv.-ben nevesített művészeti ágak területén működő civil szervezet, amelyet az arra jogosult bíróság 2017. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja – részére, 2018-ban megvalósuló szakmai programjuk támogatására. (Pályázat kódja: MMA-18-P)

A pályázat célja, hogy anyagi támogatást nyújtson a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez. A vissza nem térítendő, elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint, felső határa 1.000.000 forint, saját forrás biztosítása a támogatáshoz nem szükséges. A pályázati alap a Magyar Művészeti Akadémia tagozatai közötti egyenlő arányosság szerint kerül felosztásra. Az MMA tagozatai a pályázati kiírásban eltérő tematikát határoztak meg, eredményesen pályázni csupán ezek figyelembevételével lehet. A pályázat benyújtásának – melyet az MMA pályázati rendszerébe [http://tamogatas.mma.hu/Login] lépve lehet megtenni – határideje: 2018. március 19. A részletes pályázati kiírás és útmutató megtalálható a köztestület honlapján, a www.mma.hu Pályázatok menüpontja alatt, valamint alább is.

további részletek: http://www.mma.hu/palyazatok/-/content/10180/1/muveszeti-program-palyazati-kiira-3