MEGHÍVÓ – SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

 
 
link_magyarroman
MEGHÍVÓ
A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Elnöksége tisztelettel meghívja Önt a 2013. február 19. napján 15.00 órai kezdettel tartandó sajtótájékoztatójára.
Helyszín: a HBM ÉPKAM előadó terme (4028 Debrecen, Sarló utca 3. Fszt.)
Téma:
„Cross-border cooperation between architectural design organisations
Építész Szervezetek közötti Határon Átnyúló Együttműködés
HURO/1001/329/2.1.2.”
– című projekt végső eredményeiről , valamint a program sikeres befejezéséről, megvalósításáról szóló beszámoló.
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program a korábbi INTERREG III.A. (Magyarország) és Phare CBC (Románia) 2004 programok folytatásaként a 2007-2013 programozási időszakban került megvalósításra közös intézményrendszer és közös pénzügyi keretek alkalmazásával, a két ország szomszédos határvonalán.
A projektet az európai unió finanszírozta. A prioritási tengely átfogó célja a térség gazdasági versenyképességének erősítése, a társadalmi és gazdasági kohézió erősítése, az üzleti környezet fejlesztése és a humán erőforrások javítása. A vezető partner a Román Építészek Kamarájának Bihor – megyei területi Kamarája, a projekt partner a Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara. A program szakmai előkészítése 2010. decemberében kezdődött, melynek eredményeként sikeresen pályáztunk.
A program megvalósítási időszaka 2012. március 1-én kezdődött és 2013. február 20-án zárul.
A „Két ország, egy cél, közös siker!” mondattal fémjelzett program célja a prioritásokban rögzített célok megvalósításának támogatása, az építészeket képviselő két kamara rendelkezésére álló eszközeivel. A projekt azt a célt tűzte ki, hogy kölcsönösen, egymás tudását felhasználva és kiegészítve, – a két kamara működési területén kialakult, a főbb kérdésköröket érintő elmélet és gyakorlat megismerése után, – a határ menti régió lehetőségeinek minél hatékonyabb feltárása érdekében közös városfejlesztési és tervezési stratégia kerüljön kidolgozásra, bevonva ebbe a gazdasági szereplőket, illetve véleményezési lehetőséget biztosítva a magánszemélyeknek, közösségeknek.
A közös projekt keretében sor került professzionális témákkal kapcsolatos kiállítások és konferenciák megtartására, melyek arra hivatottak, hogy az építészek/tervezőirodák, illetve egyéb szakmai szervezetek között olyan kapcsolat jöjjön létre, melyben kölcsönösen megismerik egymás eredményeit, lehetőségeit és gyakorlatát, azt, hogy ki milyen tervvel, illetve tudással „járul hozzá” a két város társadalmi-gazdasági kohéziójának az erősítéséhez.
Miközben a befektetések csökkenése egyértelművé vált az utóbbi évekre vonatkozóan, Nagyvárad és Debrecen városnak is szüksége van a magas szintű tudással rendelkező tervezőirodák aktívabb részvételére, mivel a fejlesztések jelentős, a településeket alakító része az építészek/tervezők tevékenységével valósul meg, és e tevékenység által biztosítható egy látható, tartós városi fejlesztés/fejlődés, amelyben nagy szerepet játszhat az építészek által létrehozandó Nagyvárad – Debrecen tengely.
A két város történelme, kultúrája, és hagyományai hasonlóak, ezt visszatükrözi a városkép, és a meglévő épületek stílusa is. A tervezőirodák az építészek szemén keresztül, kreatív egyénként alkotva képesek alakítani a városképet és összhangot teremteni a mai kor épületei és a hagyományok között.
A gazdasági szereplők maguk is alakítják szolgáltatásaikon keresztül, a közösség, illetve város életét, mivel ezen szolgáltatások eredményei lesznek azok, melyek városképként is megjelennek. Az említett szolgáltatások minőségét idővel visszatükrözi a város egységes fejlődése. Ezen a projekten keresztül egy erősebb együttműködést javasoltunk az építészek/tervezőirodák között, hogy tapasztalataik – egymás közötti – megosztásával valósítsák meg a határ menti területek közös fejlesztését, növelve a végső építészeti termék „haszonélvezőinek” számát.
A konferenciák elméleti eredményei adták a záró kiállítások témáját, a projekt céljait és annak „megvalósulását” a nyilvánosság, illetve az érdeklődők elé tártuk.
A két szakmai szervezet – Nagyváradról és Debrecenből – 2005. óta működik együtt és vállalásaik eddig is egyedülálló témákról szóltak, éppen ezért fontos a tapasztalatok jövőbeli cseréjének hosszú távú biztosítása és fenntartása.
Ez a projekt a tervezők, illetve tervezőirodák közvetítésével fog – a kapcsolódó vállalkozói szférát is bevonva – a határ menti területek fejlesztési terveiben hasznosulni. Ennek segítségével a közeljövőben akár egy jelentős befektetési projektet is könnyebben valósíthatnak meg, a már együttműködő építészek.
Terveink szerint a határrégióban levő helyi szakmai szervezetek együttműködése átfogó és minőségi szolgáltatásaival jelentős szerepet fog betölteni az ott megtelepedő befektetők szándékainak valóra váltásában.
Pecsenye Béla Elnök
Varga Beatrix Projekt asszisztens