MEGHÍVÓ – Küldöttgyűlés 2015. május 04.

Tisztelt Építész Úrhölgy!
Tisztelt Építész Úr!A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara küldöttgyűlését
2015. május 04-én (hétfőn) 17.00 órára összehívom.
Amennyiben az összehívott küldöttgyűlés nem tekinthető határozatképesnek, úgy a megismételt küldöttgyűlést
2015. május 04-én (hétfőn) 17.30 órakor tartjuk meg.
A küldöttgyűlés helye: a Hajdú – Bihar Megyei Építész Kamara irodahelyisége (4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt.)
Kérem, hogy a napirend különösen fontos voltára tekintettel, jelenlétével feltétlenül tisztelje meg a küldöttgyűlést, mint választott küldött.
Kérem, szíveskedjen jelezni, ha valamilyen halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni a küldöttgyűlésen!
Program:
• Elnöki megnyitó
• Küldöttgyűlés levezetőjének megválasztása
• Határozatképesség megállapítása
• Jegyzőkönyv-vezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
• Napirend elfogadása
Napirend:
1. Választási Jelölő Bizottság beszámolója
Előadó: az eseti Választási Jelölő Bizottság Elnöke
2. A Választási Jelölő Bizottság megválasztása
3. Alapszabály módosítása a Miniszterelnökség levele alapján
Előadó: Arató András István alelnök
4. Elnöki beszámoló a HBM ÉK 2014. évi működéséről
Előadó: Pecsenye Béla elnök
5. A 2014. évi költségvetés beszámolója
Előadó: Pecsenye Béla elnök
6. Etikai –Fegyelmi Bizottság beszámoló jelentése
Előadó: Kemény-Beke Ádám EFB Elnök
7. Felügyelő Bizottság beszámolója és jelentése
Előadó: Magi Tibor FB elnök
8. Hozzászólások – válaszok
A beszámolók elfogadása
9. A HBM ÉK 2015. év költségvetés tervezete, hozzászólások, elfogadása
Előadó: Pecsenye Béla elnök
10. Egyebek
Debrecen, 2015. április 15.
Tisztelettel:
Pecsenye Béla
Elnök