MEGHÍVÓ – Küldöttgyűlés, 2013.május 15.

Címer kőböl
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA
4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt.
Telefon/fax: (52) 349-075, e-mail: hbmepkam@net-portal.hu
Iktatószám:256/2013.
MEGHÍVÓ
Tisztelt Építész Úrhölgy!
Tisztelt Építész Úr!
A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara küldöttgyűlését
2013. május 15-én (szerdán) 17.00 órára
összehívom. Amennyiben az összehívott küldöttgyűlés nem tekinthető határozatképesnek, úgy a megismételt küldöttgyűlést
2013. május 15-én (szerdán) 17.30 órakor tartjuk meg.
A küldöttgyűlés helye: a Hajdú – Bihar Megyei Építész Kamara irodahelyisége.
(4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt.)
Kérem, hogy a napirend különösen fontos voltára tekintettel, jelenlétével feltétlenül tisztelje meg a küldöttgyűlést, mint választott küldött.
Kérem, szíveskedjen jelezni, ha valamilyen halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni a küldöttgyűlésen!
Program:
• Elnöki megnyitó
• Küldöttgyűlés levezetőjének megválasztása
• Határozatképesség megállapítása
• Jegyzőkönyv-vezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
• Napirend elfogadása
Napirend:
1. Elnöki beszámoló a kamara 2012. évi működéséről
Előadó: Pecsenye Béla elnök
2. A 2012. évi költségvetés beszámolója
Előadó: Pecsenye Béla elnök
3. A 2013. év költségvetés tervezete
Előadó: Pecsenye Béla elnök
4. Etikai –Fegyelmi Bizottság beszámoló jelentése
Előadó: Kemény-Beke Ádám EFB Elnök
5. Felügyelő Bizottság beszámolója és jelentése
Előadó: Jambrik Imre FB elnök
6. Beszámolók elfogadása
7. Egyebek
Debrecen, 2013. április 26.
Tisztelettel:
Pecsenye Béla
elnök