Magyar Közlöny 209. szám

 2016. évi CLXXIII. törvény
az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további
bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról*

2016. évi CLXXIV. törvény
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról*

Forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16209.pdf