MAGYAR KÖZLÖNY 2017. évi 144. szám

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2017. évi 144. szám

A Kormány 261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17144.pdf