MAGYAR KÖZLÖNY 18.-19. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 18. szám

A Kormány 16/2018. (II. 13.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével

kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18018.pdf


M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 19. szám

A Kormány 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelete a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18019.pdf