Magyar Közlöny 126. szám

A Kormány 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelete a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról

A Kormány 145/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelete a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról

A Kormány 1380/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról és a hazai építőipari
vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról

 Forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18126.pdf