MAGYAR KÖZLÖNY

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2016. évi 172. szám
A Kormány 1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozata a népi műemlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról
Bővebben: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16172.pdf