Let’s Colour Településszépítő Egyesület pályázati kiírása

A Let’s Colour Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezett magyarországi Let’s Colour Projekt folytatásaként 2018-ben ismét kiírja közösségi pályázatát.
 
A pályázók köre

Magyarország területén élő bármely közösség, ha a környezetében lévő elszürkült, leromlott, vagy csak egyszerűen színtelen közösségi térben található beltéri vagy kültéri falfelületet szeretné színekkel újravarázsolni.
Közösségnek minősül minden magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, társadalmi, civil szervezet, önkormányzat, intézmény, magánszemély(ek) vagy magánszemélyek által létrehozott ad hoc csoportosulás (különösen, de nem kizárólagosan: lakóközösségek, polgári jogi társaságok, szomszédok, barái közösségek, szülői csoportok) függetlenül jogi státusuktól.
A pályázatból – jogi státusától függetlenül – ki van zárva:

  • minden olyan közösség, amelynek elsődleges célja profitorientált, üzletszerű gazdasági tevékenység, – minden olyan közösség, magánszemély, amely elsődlegesen politikai tevékenységet folytat, vagy olyan közösség, amely a közvélekedés szerint elsődlegesen politikai tevékenységet folytató szervezettel áll kapcsolatban.
  • azok a közösségek, amelyek az előző évek bármely pályázatán nyertesek voltak (ide értve a különdíjas, vígaszdíjas és egyéb támogatott festéseket)
  • nem nyújtható be pályázat arra az építményre (vagy az épülettel szerves egységet képező építményre), amely az előző évek nyertes pályázatain (ide értve a különdíjas, vígaszdíjas és egyéb támogatott festéseket) érintett volt
  • a pályázatban nem vehet részt műemlék épület, vagy bármely más védettség alatt álló épület vagy építmény.

A Let’s Colour pályázatra kizárólag festeni kívánt falfelületekkel (bel- vagy kültéri) lehet pályázni, a festésre kerülő minta, design, grafika megtervezése része a nyereménynek, a grafikai tervezés tehát nem feladata a pályázónak.
Közösségi térben található felület minden olyan szilárd burkolatú építmény, amely az adott település, településrész, kerület stb. olyan részén helyezkedik el, vagy olyan funkciót tölt be, amely alapján a helyi közérdeklődésben számottevőnek minősül, illetve helyi szinten relatíve sokan látják/használják.
további részletek: http://letscolour.hu/palyazati-szabalyzat