Küldöttválasztás – Meghívó

Tisztelt Építész Úrhölgy!
Tisztelt Építész Úr!
 
 
A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara helyi küldötteket választó taggyűlését 2016. január 25-én (hétfőn) 16. 30 órára összehívom.
 
 
Amennyiben az összehívott taggyűlés nem tekinthető határozatképesnek, úgy a megismételt, helyi küldöttválasztó taggyűlést  2016. január 25-én (hétfőn) 17.00 órakor tartjuk meg.
 
 
A taggyűlés helye:
Debreceni Egyetem Műszaki Kar (324. sz. terem)
4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
 
Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel, aktív jelenlétével tisztelje meg a taggyűlést, amely (a megismételt) az Alapszabályunk szerint határozatképes, ha azon a bejegyzett tagoknak, több mint az egytizede jelen van!
 
Program:

  • Elnöki köszöntő
  • Határozatképesség megállapítása
  • Jegyzőkönyv-vezető és jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) megválasztása
  • Szavazatszámláló Bizottság (3 fő), illetve 1 fő szavazatösszesítő megválasztása
  • Taggyűlés levezető elnökének megválasztása
  • Napirend elfogadása

 
 
Napirend:
1. Elnöki megnyitó
Előadó: Pecsenye Béla elnök
2. Helyi küldöttválasztás
A Választási Jelölő Bizottság jelentése
Előadó: Filippinyi Gábor, a jelölő bizottság elnöke

  • helyi küldöttek megválasztása.

3. Egyebek
 
Debrecen, 2016. január 08.

Tisztelettel: Pecsenye Béla elnök