KÖZLEMÉNY

Címer kőböl
A Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara közös
TÁJÉKOZTATÓJA a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő törvénymódosítás parlamenti elfogadásáról
Az Országgyűlés 2012. szeptember 24-én döntött a településfejlesztéssel, a település-rendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról. A javaslat keretében a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényt is módosították. A elfogadott módosítások lényegesen érintik a szakmagyakorlás feltételeit, a kamarák működését és az építésügyi szabályozási rendet.
Az jogszabály-módosítási csomag előkészítésében a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara szakértői az elmúlt két évben a Belügyminisztériumban működő Országos Építésügyi Forum keretein belül aktívan részt vettek, javaslataink beépültek a törvénybe és a kapcsolódó kormányrendeletekbe.
A szabályozási környezet változása számos feladatot ad a kamaráknak, ezért a két kamara összehangoltan megkezdte a módosítással járó feladatok végrehajtásának az előkészítését. A törvény kihirdetését követően folyamatosan tájékoztatást adunk az elvégzendő feladatokról és azok ütemezéséről. A szakértő kollégáink javaslataira, a területi kamarák véleményére, szakmai segítségére és támogató közreműködésére továbbra is számítunk.
Törvényi felhatalmazás a legalacsonyabb – legmagasabb ár magállapítására
Tagjaink és tagvállalataink többször felhívták figyelmünket arra, hogy a piac által generált irreálisan alacsony ár méltatlan, veszélyezteti vagy teljesen ellehetetleníti a minőségi teljesítést, mely súlyosan sérti a közérdeket. A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosításával közösen tesz erőfeszítéseket a jelenség visszaszorítása és szabályozása érdekében. A két szakmai kamara a németországi szabályozás (HOAI) mintájára, valamint az irreálisan alacsony árnak a minőség romlására szükségszerűen és elkerülhetetlenül negatív hatást gyakorló természetének indokára alapozott érvrendszert és megoldási javaslatot dolgozott ki és juttatott el a jogalkotóhoz.
A két kamara elmúlt fél évben végzett folyamatos szakmai előkészítő munkáját követően a Parlament az Étv. módosításával felhatalmazta a Kormányt, hogy az építészeti- műszaki tervezési tevékenység és az építésügyi műszaki szakértői tevékenység ellátása során kötelezően elvégzendő feladatok körét, valamint a feladatok ellátásáért felszámítható legalacsonyabb és legmagasabb díjakat rendeletben állapítsa meg.
A részletes szabályozást és a szakmai alátámasztó anyagot 2013. július 1.-ig kell elkészíteni.
A törvénymódosítás megnyitotta az utat az építész és mérnöki munka szakmai minőségének, a nemzetközi versenyképesség növelésének, az épített és táji környezet minőségének az emelése – ezáltal az életminőség emelése előtt.
Barsiné Pataky Etelka elnök (MMK)
Noll Tamás elnök (MÉK)