Közlemény

Címer kőböl E-közigazgatás az építésügyben – ÉTDR (https://www.etdr.gov.hu/)
Elektronikus ügyintézés, gyorsabb engedélyeztetés
Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) egy központi, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást országos szinten egységesen támogató informatikai rendszer. Az ÉTDR támogatást nyújt az építésügyi hatósági engedélyezési alapeljárások, az alapeljárásokhoz kapcsolódó további eljárások, valamint a közigazgatási jogorvoslati eljárások elektronikus kezdeményezéséhez és lefolytatásához.
Az ÉTDR felhasználói:
– a kérelmező, az engedély iránti kérelmet benyújtó építtető,
– a tárgyi és a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultak (tulajdonosok,haszonélvezők, stb.),
– az építtető által megbízott közreműködő szakemberek, szakértők (tervezők, felelős műszaki vezetők, építési műszaki ellenőr, vállalkozó kivitelezők,
– építésügyi igazgatási szakértők, stb.),
– az ügyben eljáró első- és másodfokú építésügyi hatóságok, szakhatóságok munkatársai,
– a hatóság(ok) által megbízott szakértő(k),
– a hatósági tevékenység felügyeleti tevékenységét ellátó szerv munkatársai,
– az ügyfélszolgálati pont(ok) munkatársai.
A támogatott eljárások:
– az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások (fő ügyviteli folyamatai: a kérelem nyilvántartásba vétele, a ténytartalom vizsgálata, ügyfelek értesítése az eljárás megindításáról, szakhatósági állásfoglalás, hiánypótlási, felfüggesztési, kiadmányozási, stb. cselekmények, döntés), jogorvoslati eljárások,
– további eljárások (jogutódlás, engedély hatályának meghosszabbítása, hatósági bizonyítvány kiadása, kérelem módosítása, építésügyi (építésrendészeti) hatósági intézkedés iránti kérelem, stb.).
A kérelmező elektronikus dossziéba tölti fel a kérelmet és azok mellékleteit. A feltöltés történhet az ÉTDR online felületén, offline módon ÁNYK nyomtatványok használatával, személyes megjelenéssel az ügyfélszolgálati ponton, vagy postai úton – ez utóbbi két esetben a dokumentációt elektronikus adathordozóra írva kell mellékelni. A papír alapú mellékletek digitalizálása, és a digitalizált kérelem, valamint az elektronikus adathordozón érkező tervrajzok ÉTDR dossziéba másolása az ügyfélszolgálati ponton történik.
A kérelmező által benyújtott, átadott tervdokumentumok alapján, még az eljárás megindítása előtt lehetséges az előzetes szakhatósági vélemény beszerzése, ahogyan a közreműködő szervezeteknek (tervtanács, önkormányzat stb.) is lehetősége van a tervdokumentumok alapján, a hozzájárulások, nyilatkozatok feltöltésére az ÉTDR dossziéba, így a személyes egyeztetések, sorbaállások elhagyhatók.
A hatósági ügyintézés, az eljárás akkor kezdődik, amikor az ügyfél (személyesen, vagy az ügyfélszolgálati pont közreműködésével) el is indítja az eljárást. A kérelmező az ÉTDR-be belépve az eljárás során folyamatosan megtekintheti az eljárás aktuális állapotát.
A hatósági ügyintézés során az ügyintézők az ÉTDR-ben tárolt elektronikus adatok alapján döntenek.
A közreműködő hatóságok egymás közötti kommunikációja, a döntés elkészítése, kiadmányozása az ÉTDR-ben történik, a hatóság felkérésére résztvevő szakértők szintén itt készítik el szakvéleményüket.
A döntésről az ügyfél az általa meghatározott kapcsolattartási mód szerint (elektronikusan vagy papír alapon) értesül.
A rendszer készen áll az e-közigazgatás egyéb rendszereihez történő csatlakozásra is, így lehetővé válik többek között az illetékek és szolgáltatási díjak elektronikus fizetése, az elektronikus postai szolgáltatások igénybevétele, az ingatlan-nyilvántartási adatok elektronikus beszerzése és ellenőrzése, az elektronikus iktatással való szinkronizáció, a statisztikai adatszolgáltatások automatikus teljesítése.
A rendszer az új eljárási rendek bevezetésével egyidőben, 2013. január 1-én indult.
További információk:
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) – Az „E-közigazgatás az építésügyben: elektronikus ügyintézés, gyorsabb engedélyeztetés” címmel 2012.06.28. napján a Belügyminisztérium Márványaulájában elhangzott előadás képi anyaga és lejegyzett szövege (http://www.e-epites.hu/2415)
Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára – Készült az ÉTDR 2013.január 1-jével történő bevezetéséhez (http://www.e-epites.hu/2615)
Gyakran Ismételt Kérdések (GyIK) – Az ÉTDR használata során gyakran feltett és ismételt kérdések (http://www.e-epites.hu/2609)
A PDF alapú építészeti-műszaki dokumentáció készítése és nyomtatása (http://vargailles.archi.hu/index.php/muszdoksi)
Az ÉTDR jogszabályi háttere (http://www.e-epites.hu/etdr/jog/az-etdr-jogszabalyai)
A hatóságok oktatásához készült prezentációk, jegyzetek (http://www.e-epites.hu/jszv2013.zip)
– Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – Az elektronikus építési napló
– Eljárási kódex – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.230674)
– ÉTDR bemutató (előadás, jegyzet)
Ügyfélkapus azonosítás – regisztráció, aktiválás, belépés (https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/)
Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK) program letöltése – Az eljárást elektronikusan offline módon is lehet kezdeményezni. Offline benyújtásnál az ÁNYK programmal kell a kérelmet kitölteni, majd az ügyfélkapunk keresztül elektronikus úton továbbítani az illetékes építésügyi hatóságnak. (https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/portal/technika/anyk_atallas.html)
Formanyomtatványok – Az építésügyi e-közigazgatás bevezetése után továbbra is lehetőség van a kérelem papír alapú benyújtására. Ez megtehető személyesen az ügyfélszolgálati helyeken és postai úton is. Papír alapú kérelem az alábbiakban közreadott formanyomtatványok kinyomtatásával és olvasható kitöltésével készíthető. A kérelem összeállításakor az egyes lapokat értelemszerűen és szükséges példányszámban kell kitölteni, benyújtani. (https://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany)
A jogszabályok által előírt mellékleteket az előírt formában kell csatolni! (Így pl. az építészeti-műszaki dokumentációt vagy online feltöltéssel, vagy elektronikus adathordozó csatolásával kell benyújtani.)
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer – https://www.etdr.gov.hu/
Forrás: www.e-epites.hu, www.magyarorszag.hu