Kötelező tantermi továbbképzés Debrecenben – Jelentkezési határidő: 2015. május 25.

 
Tisztelt Építész Úrhölgy!
Tisztelt Építész Úr!
Tisztelt Szakmagyakorló!
A Magyar Építész Kamara 2015. május 28-án 1 napos tantermi kötelező továbbképzést tart Debrecenben építész kamarai szakmagyakorlók számára.
Időpont: 2015-05-28 (10.00 – 16.00)
Helyszín: Debreceni Egyetem Műszaki Kar 222-es terem (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.)
Óraszám: 6 óra
Résztvevők maximális száma: 150 fő
A képzés díja: 10.000 Ft + ÁFA.
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara tagdíjat fizető tagjai kedvezményes képzési díjat fizetnek. A különbözetet a kamara rendezi a MÉK felé. A kedvezmény jóváhagyásáról minden esetben a területi kamara dönt.
A KÖTELEZŐ továbbképzés kedvezményes díjának feltétele:
– a HBM ÉK AKTÍV kamarai tagja, továbbá NINCS HÁTRALÉKA a Kamara felé!
Amennyiben a HBM ÉK AKTÍV kamarai tagja, DE rendezetlen hátraléka van Kamaránk felé;
VAGY
aki nem kamarai tagsággal rendelkező AKTÍV nyilvántartott (műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, energetikai tanúsító),
VAGY
a tagsági jogviszonyát szünetelteti, a kedvezmény nem vehető igénybe!
Ezekben az esetekben a kamara nem járul hozzá a kötelező képzés díjához!
Amennyiben valaki nem jelenik meg a képzésen és ezt a képzés előtt legalább 3 munkanappal nem jelzi, úgy a következő tantermi kötelező továbbképzésen van lehetősége részt venni, azonban ha ezen sem vesz részt, a képzés díját nem áll módunkban visszafizetni!
Jelentkezési határidő: 2015. május 25.!
(Amennyiben a helyek előbb elfogynak, a jelentkezés korábban lezárul.)
A kötelező továbbképzésre jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet, a tako.mek.hu honlapon keresztüli online regisztrációt követően az adott képzésre történt jelentkezés megerősítésével.
A jelentkezés rögzítését követően vagy bankkártyás fizetési móddal azonnal, vagy a visszaigazoló e-mailben szereplő bankszámlaszámra történő utalással 24 órán belül van mód a képzés díját rendezni. (Csekken, illetve a helyszínen erre nincs mód.)
Tervezett tematika:
10.00 – 10.45: Az építménytípusok rendszere és az építménytípusokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményei
(Előadó: dr. Hegedűs Annamária)
10.45 – 11.30: Az építési termékek (Előadó: dr. Hegedűs Annamária)
11.30 – 12.15: A szabálytalan tevékenységek köre az általános és a sajátos építmények körében és azok szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezményei (Előadó: dr. Bartha Judit)
12.15 – 13.00: A szakmagyakorlókra és tevékenységükre vonatkozó előírások köre (Előadó: dr. Bartha Judit)
13.00 – 13.45: Szünet
13.45 – 14.30: Az építmények elhelyezését és kialakítását befolyásoló településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök rendszere (Előadó: dr. Hajnóczi Péter)
14.30 – 15.15: Az energetikai követelmények (Előadó: dr. Kalmár Ferenc)
15.15 – 16.00: Az általános és sajátos építményfajtákat érintő műemlékvédelmi és régészeti előírások, eljárások (Előadó: dr. Vukov Konstantin)
További információ: kepzes@mek.hu
http://simonszoft.gatesweb.info/mek/tako/?m=kepzes&f=adatlap&kid=1004
Tisztelettel:
Radics Beatrix
Titkár