JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

A megváltozott jogszabályok listája (a teljesség igénye nélkül):

Hatályos: 2021.07.01. –

https://njt.hu/jogszabaly/2018-139-00-00

 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Hatályos: 2021.05.28. – 2021.12.31.

https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00

 • A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

Hatályos: 2021.07.01.-

https://njt.hu/jogszabaly/2016-74-00-00

 • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Hatályos: 2021.07.16 – 2021.08.01.

https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00

Hatályos: 2021.08.02. –

https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00.45

Hatályos: 2021.06.13. –

https://njt.hu/jogszabaly/2013-34-00-00.22

Hatályos: 2021.07.01. –

https://njt.hu/jogszabaly/2011-77-00-00.22

 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Hatályos: 2021.07.16. –

https://njt.hu/jogszabaly/2009-76-00-00

 • A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény

Hatályos: 2021.07.01. –

https://njt.hu/jogszabaly/2007-123-00-00

 • A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

Hatályos: 2021.07.01. – 2021.07.31.

https://njt.hu/jogszabaly/2007-129-00-00

Hatályos: 2021.08.01. – 2025.12.31.

https://njt.hu/jogszabaly/2007-129-00-00.40

 • A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény

Hatályos: 2021.07.01.-

https://njt.hu/jogszabaly/2006-53-00-00

 • A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

Hatályos: 2021.07.01. – 2021.08.31.

https://njt.hu/jogszabaly/2001-64-00-00

Hatályos: 2021.09.01. – 2022.12.31.

https://njt.hu/jogszabaly/2001-64-00-00.60

 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

Hatályos: 2021.06.01 –

https://njt.hu/jogszabaly/1999-76-00-00

 • Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

Hatályos: 2021.06.29.–2021.12.31.

1997. évi CXLI. törvény – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Hatályos: 2021.07.02. – 2021.12.31.

https://njt.hu/jogszabaly/1997-78-00-00

 • A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

Hatályos: 2021.07.01.-

https://njt.hu/jogszabaly/1996-21-00-00

Hatályos: 2021.07.01.-

https://njt.hu/jogszabaly/1996-53-00-00.53

 • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

Hatályos: 2021.07.01. -2021.12.31.

https://njt.hu/jogszabaly/1995-57-00-00.66

Hatályos: 2021.07.01. – 2022.12.31.

https://njt.hu/jogszabaly/1995-53-00-00

 • 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának kiterjesztéséről

       Hatályos: 2021.02.08-

https://njt.hu/jogszabaly/2020-687-20-22

 • 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet – A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Hatályos: 2021.07.17. –2021.12.31.

https://njt.hu/jogszabaly/2021-419-20-22

 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Hatályos: 2021.07.16. –

https://njt.hu/jogszabaly/2006-343-20-22

Hatályos: 2021.07.16. –

https://njt.hu/jogszabaly/2005-314-20-22

 • 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Hatályos: 2021.03.01 -2021.12.31.

https://njt.hu/jogszabaly/2012-314-20-22

 • 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Hatályos: 2021.07.16. –

https://njt.hu/jogszabaly/2012-313-20-22

 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Hatályos: 2021.07.16-

https://njt.hu/jogszabaly/2012-312-20-22

Hatályos: 2021.07.16-

https://njt.hu/jogszabaly/2018-299-20-22.5

Hatályos: 2021.07.16-

https://njt.hu/jogszabaly/2002-283-20-22.19

Hatályos: 2021.05.07-

https://njt.hu/jogszabaly/2004-280-20-22

 • 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Hatályos: 2021.07.16.-

https://njt.hu/jogszabaly/2013-266-20-22

 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Hatályos: 2021.07.16. – 2024.12.31.

https://njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22

 • 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Hatályos: 2021.07.16-

https://njt.hu/jogszabaly/2006-252-20-22

 •  218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Hatályos: 2021.07.16.-

https://njt.hu/jogszabaly/2009-218-20-22

 • 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezői tevékenységről

Hatályos: 2021.03.11 –

https://njt.hu/jogszabaly/2009-191-20-22

 • 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről

Hatályos: 2021.07.16.–

https://njt.hu/jogszabaly/2009-190-20-22

Hatályos: 2021.07.01.-

https://njt.hu/jogszabaly/2008-178-20-22.24

 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

Hatályos: 2021.06.27.-

https://njt.hu/jogszabaly/2008-176-20-22

Hatályos: 2021.07.16 –

https://njt.hu/jogszabaly/2010-159-20-22.23

 • 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Hatályos: 2021.03.11 –

https://njt.hu/jogszabaly/2016-155-20-22

 • 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

Hatályos: 2021.03.19 –

https://njt.hu/jogszabaly/2014-146-20-22

Hatályos: 2021.07.16.  – 2021.12.31.

https://njt.hu/jogszabaly/1999-145-20-22

Hatályos: 2021.07.16 –

https://njt.hu/jogszabaly/2014-146-20-22

 • 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2021.07.16 –

https://njt.hu/jogszabaly/2018-68-20-22

 • 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről,
  valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Hatályos: 2021.07.01 – 2021.07.23.

https://njt.hu/jogszabaly/2008-33-20-22

Hatályos: 2021.07.24.-

https://njt.hu/jogszabaly/2008-33-20-22.40

Hatályos: 2021.07.16 –

https://njt.hu/jogszabaly/2007-31-20-22

 • 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021.07.16 –

https://njt.hu/jogszabaly/2018-19-20-22

 • 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Hatályos: 2021.03.11.–2021.12.31.

https://njt.hu/jogszabaly/2006-7-20-6F

Hatályos: 2021.07.16.–

https://njt.hu/jogszabaly/2005-2-20-22.27

Otthonteremtési Programmal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról:

 • 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról

Hatályos: 2021.04.21.–

https://njt.hu/jogszabaly/2011-341-20-22

Hatályos: 2021.07.01.–

https://njt.hu/jogszabaly/1998-223-20-22.60

 • 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Hatályos: 2021.07.01.–

https://njt.hu/jogszabaly/2016-17-20-22

 • 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Hatályos: 2021.04.21.-

https://njt.hu/jogszabaly/2016-16-20-22

Hatályon kívül helyezett jogszabály:

(2007.04.03. – 2021.07.15.)