JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2021. JANUÁR 1-TŐL

A 2021. januárjától megváltozott jogszabályok listája (a teljesség igénye nélkül):

 • 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának kiterjesztéséről

Hatályos: 2020.12.30.-2021.01.12.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000687.KOR

Hatályos: 2021.01.13 – 2021.02.08.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=246655.417530

 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Hatályos: 2021.01.01. –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.382643

 • A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

Hatályos: 2021.01.01 – 2021.01.06.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196051.417410

Hatályos: 2021.01.07.-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196051.417411

 • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Hatályos: 2021.01.01 – 2021.01.31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.383868

Hatályos: 2021.02.01.-2020.02.28.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.403649

Hatályos: 2021.03.01.-2020.06.30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.403650

 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Hatályos: 2021.01.01 – 2021.07.15.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.416663

 • A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény

Hatályos: 2021.01.01. –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103144.417576

 • A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57474.416650

 • A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

Hatályos: 2021.01.01. – 2022.12.31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57089.376721

 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41066.416646

 • Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

Hatályos: 2021.01.01. –2022.12.31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30824.376705

 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Hatályos: 2021.01.01. –2022.12.31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.376696

 • A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26396.417168

 • 731/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításával kapcsolatos eltérő szabályokról

Hatályos: 2021.01.01 – 2021.01.14

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=246763.417962

 • 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165586.418092

 • 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165039.418090

 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104980.418051

 • 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191890.418103

 • 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Hatályos: 2021.01.01 -2021.02.28.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.417796

Hatályos: 2021.03.01.-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.418081

 • 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155638.418080

 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Hatályos: 2021.01.01.-2021.01.05.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.418318

Hatályos: 2021.01.06. –2021.02.28.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.418319

Hatályos: 2021.03.01–

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.418320

 • 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191859.418102

 • 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Hatályos: 2021.01.01.-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.418088

 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Hatályos: 2021.01.01.–2024.12.31

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.418032

 • 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Hatályos: 2021.01.01-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104745.418050

 • 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104722.418049

 • 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=96152.418281

 • 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezői tevékenységről

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126396.418060

 • 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról

Hatályos: 2020.09.01 – 2021.01.12.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58035.387270

Hatályos: 2021.01.13 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58035.418040

 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

Hatályos: 2021.01.01 – 2021.01.05

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119391.418293

Hatályos: 2021.01.06.-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119391.418294

 • 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195876.417806

 • 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169057.418096

 • 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység
  felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132094.417785

 • 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=207973.418132

 • 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről,
  valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Hatályos: 2021.01.01 – 2021.06.30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117513.418292

 • 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2021.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=207197.418131

 • 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Hatályos: 2021.01.01 – 2021.12.31

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101820.298308

Otthonteremtési Programmal összefüggő egyes kormányrendeletek:

 • 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról

Hatályos: 2021.01.01.–

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142902.417387

 • 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

Hatályos: 2021.01.01.–

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126038.417370

 • 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Hatályos: 2021.01.01.–2021.01.31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193970.391954

Hatályos: 2021.02.01.–2021.06.30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193970.417052

 • 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Hatályos: 2021.01.01.–

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193969.417408

 • 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

Hatályos: 2021.01.01.–

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55959.417353

 • 2033/2020. (XII. 29.) Korm. határozat az építőipari ágazat termelékenységének, hatékonyságának növelésére irányuló támogatásról

Hatályos: 2020.12.29-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=246687.417998

Nem történt benne változás, azonban fontos tudni:

 • 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

Hatályos: 2020.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26913.376401

 • 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

Hatályos: 2019.07.16 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=212063.370127

 • 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről

Hatályos: 2019.07.16 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138849.370112

 • 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

Hatályos: 2015.09.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143104.294218

 • 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk
  és közzétételük részletes szabályairól

Hatályos: 2020.03.18 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126484.380490

 • 194/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről

Hatályos: 2017.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126405.330321

 • 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről

Hatályos: 2020.03.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126393.377925

 • 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

Hatályos: 2014.04.09 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76719.261677

 • 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól

Hatályos: 2019.04.26 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169016.367014

 • 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról

Hatályos: 2013.04.05 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49400.239107
 • 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Hatályos: 2019.06.04 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125360.368428

 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Hatályos: 2020.01.22 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.371247

 • 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Hatályos: 2010.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84428.117816

 • 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Hatályos: 2020.02.15 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=109721.379532

 • 8/2020. (VI. 26.) MvM rendelet az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról

Hatályos: 2020.07.04 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=220260.385191

 • 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

Hatályos: 2020.03.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=92635.378104

 • 1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról

Hatályos: 2020.05.06 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166141.382673