Jogszabályváltozás

Több jogszabály is változott 2019. július 16. napjától. A módosított részek függőleges piros vonallal vannak jelölve!

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény