Jogosultsági vizsgák és beszámolók – Általános tájékoztató

A jogosultságok megszerzésének menete a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelete) alapján a területi építész kamaráknál:
I. tervezői, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri és szakértői jogosultságok esetében
1. A jogosultság a Korm. rendelet által előírt végzettség és szakmai gyakorlati idő alapján kérelmezhető a lakóhely szerint illetékes területi építész kamara titkáránál.
2. A területi építész kamara titkára a jogosultságot megadó határozatban előírja a szakmagyakorlónak az egy éven belül beszámoló teljesítését.
A beszámoló elmulasztása a névjegyzékből való törlést eredményezi!
II. energetikai tanúsítói jogosultság (TÉ) esetében
1. A Korm. rendelet által előírt képesítési minimummal rendelkező jogosultsági vizsgát tehet a Magyar Építész Kamaránál.
2. Az energetikai tanúsítói tevékenység folytatását a Korm. rendelet által előírt végzettség, szakmai gyakorlati idő és a jogosultsági vizsga alapján a lakóhely szerint illetékes területi építész kamara titkáránál kell bejelenteni.
3. A területi építész kamara titkára igazolással értesíti a bejelentőt a nyilvántartásba vételéről.
A jogosultsági vizsgára és a beszámolóra kötelezettek körét, a vizsgák eljárási rendjét, metodikáját továbbá azok díját is a Korm. rendelet határozza meg.
Beszámolók és jogosultsági vizsgák táblázata
A Korm. rendelet további különbséget nem tesz a jogosultsági vizsga és a beszámoló eljárásrendje, metodikája, ill. egyéb előírások között. Mindkét típusú vizsga két részből áll: általános és különös rész.
A vizsgákra történő jelentkezés, mentesség
Egy vizsgaidőpontra történő jelentkezéssel mindkét részterületre megtörténik a jelentkezés!
Beszámolóra kizárólag érvényes jogosultsággal rendelkező szakmagyakorló jelentkezhet! Amennyiben az adatok ellenőrzését követően derül ki, hogy valaki nem rendelkezik az adott jogosultsággal, úgy a jelentkezését töröljük.
A jogosultsági vizsga és beszámoló díja: 34.000 Ft
Az általános rész vizsgadíja: 17.000 Ft
A különös rész vizsgadíja: 17.000 Ft
A vizsga és beszámoló díját a Magyar Építész Kamara K&H Banknál vezetett 10405004-49535656-53501029 számú számlájára szükséges befizetni. Átutaláskor kérjük a vizsgázó nevét a megjegyzés rovatban feltüntetni. A vizsgára történő jelentkezés a befizetés igazolásának csatolása nélkül nem küldhető el.
A jelentkezésre kizárólag online módon van lehetőség: Online jelentkezés
A vizsgák általános része alóli mentességet a Korm. rendelet alapján a Magyar Építész Kamara Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testületének Ügyrendje tartalmazza.
A vizsgák különös (szakterületi) része alól felmentés nem adható.
Az online jelentkezést követően – amennyiben minden feltétel teljesült – a jelentkező visszaigazoló e‑mailt kap a jelentkezéskor megadott e-mail címére, amelyben szerepel a vizsgaidőpont, a vizsga típusa, a konzultáció időpontja és hogy kapott-e mentességet.
Konzultáció
A vizsga előtt 2 héttel konzultációs nap kerül megrendezésre. (Figyelem! Energetikai különös részből nincs konzultáció.) A konzultáció előadások formájában kerül lebonyolításra.
Helyszín: Építészek háza – 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
Időtartam: 10.00 – 16.00, ebédszünettel
A konzultáción történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, amelyet a vizsgára történő jelentkezéssel egyszerre lehet megtenni.
A konzultáción a felkészülést segítő jegyzet kerül kiosztásra.
A vizsgák menete, javítóvizsga, bizonyítvány
A vizsgák helyszíne: Építészek háza – 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
Vizsgakezdés: 10.00 óra
Eredményhirdetés: a vizsgázók létszámától függően – lehetőség szerint – a vizsga napján (kivéve az energetikai tanúsítói jogosultsági vizsga)
A vizsgák lebonyolítására (időtartam, kérdések, stb.) vonatkozó szabályokat a Magyar Építész Kamara Jogosultsági Vizsga és Beszámoló Vizsga Eljárási Rendje tartalmazza.
A javítóvizsga első alkalommal ingyenes, ezt követően azonban egy rész ismétlése esetén 17.000 Ft, mindkét rész ismétlése esetén 34.000 Ft fizetendő.
Az első javítóvizsga esetén nem kell az online jelentkezést megismételni, hanem (a sikertelen vizsgaidőpont megjelölése mellett) a vizsga@mek.hu címre kell az új időpontot elküldeni. Az új időpontról a jelentkező visszaigazoló e-mailt kap az online jelentkezéskor megadott e-mail címére.
Minden más esetben (azaz a másodszori sikertelen vizsgát követően) az online jelentkezés megismétlése szükséges a fent jelzett vizsgadíj befizetésével együtt.
A sikeresen letett beszámoló esetén a vizsgázó – lehetőség szerint – a vizsga napján bizonyítványt kap.
Az energetikai tanúsítói jogosultsági vizsga esetében a vizsga eredményéről telefonon értesítjük a vizsgázókat, a bizonyítvány személyesen átvehető a MÉK Titkárságán vagy postai úton juttatjuk el részükre.
További felvilágosítás
E-mail: vizsga@mek.hu
Telefon: hétfőtől csütörtökig 13.00 és 16.00 óra között a 06 1 318 2944 telefonszámon
Bővebb információ:http://www.mek.hu/index.php?link=Jogosultsagi_vizsgak_es_beszamolok-Altalanos_tajekoztato
2015. I. félévi időpontok – helyszín: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2., Építészek Háza
(A 2015. ÉVI ONLINE VIZSGA JELENTKEZÉS 2015. JANUÁR 6. KEDDEN INDUL)
2015. januárjában konzultáció, beszámoló ill. vizsga nem kerül megtartásra!
február 10., kedd – 10 óra – tervezői, szakértői és energetikai tanúsítói általános rész konzultáció
február 12., csütörtök – 10 óra – felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri konzultáció
február 23., hétfő – 10 óra – energetikai tanúsítói (különös és általános rész) vizsga
február 24., kedd – 10 óra – tervezői és szakértői beszámoló
február 26., csütörtök 10 óra – felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri beszámoló
március 10., kedd – 10 óra – tervezői, szakértői és energetikai tanúsítói általános rész konzultáció
március 12., csütörtök – 10 óra – felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri konzultáció
március 23., hétfő – 10 óra – energetikai tanúsítói (különös és általános rész) vizsga
március 24., kedd – 10 óra – tervezői és szakértői beszámoló
március 26., csütörtök 10 óra – felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri beszámoló
április 7., kedd – 10 óra – tervezői, szakértői és energetikai tanúsítói általános rész konzultáció
április 9., csütörtök – 10 óra – felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri konzultáció
április 20., hétfő – 10 óra – energetikai tanúsítói (különös és általános rész) vizsga
április 21., kedd – 10 óra – tervezői és szakértői beszámoló
április 23., csütörtök 10 óra – felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri beszámoló
május 5., kedd – 10 óra – tervezői, szakértői és energetikai tanúsítói általános rész konzultáció
május 7., csütörtök – 10 óra – felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri konzultáció
május 18., hétfő – 10 óra – energetikai tanúsítói (különös és általános rész) vizsga
május 19., kedd – 10 óra – tervezői és szakértői beszámoló
május 21., csütörtök 10 óra – felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri beszámoló
június 9., kedd – 10 óra – tervezői, szakértői és energetikai tanúsítói általános rész konzultáció
június 11., csütörtök – 10 óra – felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri konzultáció
június 22., hétfő – 10 óra – energetikai tanúsítói (különös és általános rész) vizsga
június 23., kedd – 10 óra – tervezői és szakértői beszámoló
június 25., csütörtök 10 óra – felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri beszámoló