HUNGARO-PAN 2013 pályázati felhívás

A Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított HUNGARO-PAN 2013 városfejlesztési támogatási előminősítő pályázaton való részvételre
A párizsi központú EUROPAN nemzetközi szervezet által kétévenként meghirdetésre kerülő nemzetközi építészeti és városépítészeti pályázathoz a Magyar Urbanisztikai Társaság a Magyar Építőművészek Szövetségével együttműködve előminősítő pályázatot hirdet azon települések számára, amelyek helyszín biztosításával részt kívánnak venni a tervpályázaton, de költségkeretük nem engedi meg a terhek arányos viselését, viszont az EUROPAN pályázat tárgyául ajánlott helyszín sajátosságai lehetővé teszik azt, hogy annak eredménye más magyar városok hasonló problémáinak megoldására is például szolgáljon.
A HUNGARO-PAN 2013 előminősítő pályázaton díjazott település nyertes helyszíne jogot szerez az EUROPAN 12 nemzetközi tervpályázaton való részvételre, és ez által a településnek lehetősége nyílik az adott városépítészetileg problémás területre szóló 25-30 nyitott szellemiségű, nemzetközi pályázati terv megszerzésére úgy, hogy annak költségeit 2.500.000 Ft összegben a Belügyminisztérium Országos Főépítészi Irodájának támogatásával a pályázat kiírói viselik.
A kétévente megrendezett EUROPAN pályázati rendszer célja az, hogy
– helyi önkormányzatok, illetve fejlesztő társaságok problémás fejlesztési területeire az adott feladatot más-más nézőpontból megközelítő, friss és előremutató tervek járuljanak hozzá a fejlesztés megvalósításához.
– 40 év alatti fiatal várostervezők és építészek számára lehetőséget biztosítson a nemzetközi megmérettetésre és tervezési munka elnyerésére.
7 ok, amiért az ön városának vagy fejlesztési társaságának is érdemes részt vennie a HUNGARO-PAN 2013 pályázaton, majd az EUROPAN 12 nemzetközi várostervezési és építészeti pályázaton:
Ez az anyagilag legkedvezőbb megoldás arra, hogy a hazai kapacitásokkal csak nehezen megoldható, nagyobb, összetett problémákkal terhelt területek megújítására sok változat számbavétele nyomán optimális megoldás születhessen, hiszen a részvételi költség – három évre elosztva – kisebb ráfordítást igényel, mint egy országos ötletpályázat kiírása az adott területre.
A felajánlott tervezési helyszínekre átlagosan 30-50 terv érkezik, amelyek bőségesen tartalmaznak változatokat a legjobb megoldás kiválasztásához.
A pályázók Európa legkiválóbb fiatal, de már tapasztalt tervezői, akik a külső szemlélő függetlenségével képesek elrugaszkodni a gyakran kicsinyes problémáktól, és nemzetközi szinten is előremutató, innovatív megoldásokat javasolni.
A nemzetközi zsűri döntését nem befolyásolják helyi presztízs-szempontok, személyes kapcsolatok, ezért a titkos pályázatok elbírálása során objektív eredmény születik.
Az európai szintű pályázat ténye és eredménye igen jól kommunikálható nemcsak a helyi, de a regionális és az országos médiában is.
A pályázat lebonyolítása során tartott rendezvények segítenek a nemzetközi szakmai kapcsolatok építésében, a legjobb megoldások megtalálásában továbbá más városrendezési problémák megoldásában is. A nyertes bekapcsolódhat az EUROPAN 12 nemzetközi fórumainak szakmai munkájába.
A nyertes pályázó 2014-ben kedvezményes feltételekkel vehet részt az Urb:Icon Nemzetközi Városfejlesztési Kiállítás és Projektvásáron
A HUNGARO-PAN 2013 pályázat kiírása és mellékletei elérhetők 2013. január 10.-étől a Magyar Urbanisztikai Társaság www.mut.hu és a Magyar Építőművészek Szövetsége www.meszorg.hu honlapján.
A pályázatot elektronikus úton, e-mailben kell eljuttatni legkésőbb 2013. január 31-én 15.00 óráig a mut@mut.hu e-mail címre.
Forrás: www.mut.hu