HBM ÉPKAM – JOG /Frissítve: 2016.02.10. napján/

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 015. szám 
Tartalomjegyzék- részlet
10/2016. (II. 9.) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Letölthető: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16015.pdf