HBM ÉPKAM – JOG /Frissítve: 2016.01.14. napján/

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 004. szám 
Tartalomjegyzék- részlet

4/2016. (I. 11.) MvM rendelet
Az egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről és egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Letölthető: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16004.pdf