HBM ÉPKAM – JOG /Frissítve: 2015.12.28. napján/

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 201. szám
Tartalomjegyzék- részlet
A belügyminiszter 75/2015. (XII. 22.) BM rendelete a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Letölthető: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15201.pdf
 
 
M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 202. szám
Tartalomjegyzék- részlet
2015. évi CCXXII. törvény Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
2015. évi CCXXVI. törvény A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal
összefüggő törvények módosításáról
2015. évi CCXXVII. törvény Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták
rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi
XXXIV. törvény módosításáról
426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
1957/2015. (XII. 23.) Korm. határozat Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvény elfogadását követő feladatokról
Letölthető:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15202.pdf
 
 
M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 203. szám
Tartalomjegyzék- részlet
A nemzetgazdasági miniszter 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelete a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Letölthető:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15203.pdf