Felügyelő Bizottsági jelentés – FB. 1/2014.(IV.28.) számú jelentése a 2013. évi költségvetési beszámolóról

FB. 1/2014.(IV.28.) számú jelentése
a 2013. évi költségvetési beszámolóról

 

A Felügyelő Bizottság 1/2009.(III.23.) sz. állásfoglalásában ajánlotta, hogy a beszámoló részletes fő költségvetési tételekre kiterjedő szöveges indokolással egészüljön ki, (Alapszabály 12. § 6.1.f.) és a küldöttgyűlési meghívóhoz csatolják (Alapszabály 12. § 1.g.).
A bizottságunknak eljuttatott költségvetési beszámolóban jól követhetők a 2013. évi pénzfelhasználások, átcsoportosítások. Részletes szöveges indoklás azonban nem készült, azt szóban a küldöttgyűlésen kívánja az Elnök úr ismertetni.
Megállapítható, hogy a tervezetthez képest a tényleges bevétel közel 1,6 millió Ft-al kevesebbel teljesült. Ennek oka, hogy, a tagság folyamatos csökkenése révén egyre több tag szünetelteti a tagságát, valamint az aktív tagoknak is nehézségekkel jár a tagdíjfizetés. Az elmúlt évekhez hasonlóan tovább nőtt a késve, vagy egyáltalán nem fizető, ill. tagságát szüneteltető létszám, ami a jelen mellett a jövőre nézve is további nehézséget jelent.
Ezen okok eleve feszes gazdálkodást kívánt az elmúlt évben. Ennek alakulását bizottságunk figyelemmel kísérte, és többször kért kiigazításokat az elnökségtől. A halasztható munkák elcsúsztatása mellett is a tartalékkeret ideiglenes csökkentésére volt szükség melyhez bizottságunk a visszatöltés ütemezése mellet hozzájárult.
A bevételkiesés az egyes tételek kapcsán eltérően jelentkezik. A tagdíjbevétel ugyanis 2,8 millió Ft -al kevesebb lett a tervezettnél. A tagdíjhátralékban viszont 400 eFt-os plusz realizálódott, míg a Békés Megyei hatósági díjakból is 500 e Ft-al több folyt be. A kamatbevételből mintegy 16 eFt-al kevesebb bevétel keletkezett, mely nem számottevő.
Külön kell szólni a HURO EU társfinanszírozású pályázatunkról. Ennek bevétele is elmaradt a tervezettől 2922 euróval, mivel nem tudtuk megfinanszírozni azt, így ezt a pályázati részösszeget nem tudtuk felhasználni, melyet előzetes terveink szerint az előadók tiszteletdíjára fordítottunk volna.
A MÉK részesedés 2012. 2. félévi összegének utalása is a 2013. évre csúszott át.
A kamarai a tisztségviselők és a bizottsági tagok a 2013. év második félévi tiszteletdíjukról lemondtak, így ez a nagyjából 3 milliós összeg, nem terhelte a költségvetést, melyet így egyensúlyban lehetett tartani.
Az egyéb működési kiadásokban, alapvetően megtakarítás nem lehetett elérni, de láthatóan az iroda üzemeltetési költségei kedvezően alakulnak. A 2011. évi könyvvizsgálatra szánt költséget az év pénzügyi zárását követően lehetett felhasználni, ezért ez a 2012-es költségvetésben szerepel.
Összességében az FB. a költségvetési beszámoló elfogadását javasolja.
A fenti jelentést a Hajdú-Bihar MÉK Felügyelő Bizottsága a 2014. április 28 -i ülésén megtárgyalta és egyhangúan jóváhagyta.

Debrecen, 2014. április 28.

Magi Tibor
a Felügyelő Bizottság elnöke