A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2024. évi munkaprogramja /2024.07.10. napjáig/

A Felügyelő Bizottság ügyrendje 3. cím alatt foglaltaknak megfelelően a munkaprogram tartalmazza a bizottság üléseinek tervezett időpontját, napirendi tervét és az ellenőrzési tervet.

Elnök: Báthory Sándor
Tagok: Jambrik Imre, Kótai Csaba

Meghatározott időponthoz köthető munka:
Az elnökséggel közös ülések 2024. évben:
– március
– április
– május.

Önálló FB ülések:
– március
– április
– június hónapban. Az időpontok kizárólag irányadóak, alapvetően az elnökségi ülések után célszerű összehívni. Az egyes időpontok szerinti feladatok összevontan is tárgyalhatók.

 

 

Részletesen:
2024. március
1. Beszámoló a 2024. januári, februári elnökségi ülésekről, az elnökségi határozatokról
2. Az FB 2024. évi munkaprogramjának tárgyalása, elfogadása
3. A Kamara Titkárságának 2024. évi munkája
4. A Kamara 2024. évi költségvetés tervezetének összeállítása
5. Egyebek, kamarai aktualitások

2024. március – közös ülés az elnökséggel
1. A pénzügyi-, ill. egyéb beszámolók, jelentések benyújtása – határidő meghatározása (elnökség, etikai-fegyelmi bizottság)
2. A 2024. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása
3. A Kamara Titkárságának 2024. első féléves munkaterve

2024. április
1. A 2023. év pénzügyi zárásának/beszámolójának, főkönyvének áttekintése
2. Egyéb beszámolók, jelentések (elnökség, etikai-fegyelmi bizottság) áttekintése
3. Egyebek

2024. június
1. FB határozatok, ajánlások teljesülésének áttekintése
2. FB Elnöki tájékoztató az elnökség ez évi munkájáról, határozatairól
3. Tartalékalap ellenőrzése
4. Szakmai munka tapasztalatainak összefoglalása, ha szükséges ajánlás a tisztújítást követő, új elnökség részére (elnökségi határozatok, elnöki intézkedések, elnökségi munkaprogram). Elsődlegesen az elnökség működése, a döntéshozatal rendje
5. Egyebek

Folyamatosan, illetve előre nem meghatározható időponthoz köthető munkák:
1. Költségvetés tervezetének véleményezése.
2. Elnökség éves munkaprogramjától eltérő, illetve újonnan jelentkező ügyekhez szükséges bizottsági vélemény megfogalmazása.
3. Az Elnökség kérésére – a fentebb megjelölteken túl – az FB további, közös ülésen is részt vesz.

Debrecen, 2024. március 11.

Báthory Sándor
a HBVÉK Felügyelő Bizottságának elnöke

A munkaprogramot az FB. 1/2024.(03.11.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.