A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2023. évi munkaprogramja

A Felügyelő Bizottság ügyrendje 3. cím alatt foglaltaknak megfelelően a munkaprogram tartalmazza a bizottság üléseinek tervezett időpontját, napirendi tervét és az ellenőrzési tervet.

Elnök: Báthory Sándor
Tagok: Jambrik Imre, Kótai Csaba

Meghatározott időponthoz köthető munka:
Az elnökséggel közös ülések 2023. évben:
– január
– február
– március
– december

Önálló FB ülések:
– február
– május
– december
a hónap 3., vagy 4. hetében. Az időpontok irányadóak, alapvetően az elnökségi ülések után célszerű összehívni. Az egyes időpontok szerinti feladatok összevontan is tárgyalhatók.

 

 

 

Részletesen:
2023. Február
1. Beszámoló a 2023. januári, évnyitó elnökségi ülésről, az elnökségi határozatokról
2. Az FB 2023. évi munkaprogramjának tárgyalása, elfogadása
3. A Kamara Titkárságának 2023. évi munkája
4. Az Elnökség ügyrendjétől eltérő, illetve újonnan jelentkező ügyekhez szükséges bizottsági vélemény megfogalmazása
5. Egyebek, kamarai aktualitások

2023. Március
1. A 2022. évi pénzügyi zárásának, beszámolójának áttekintése
2. A 2023. évi költségvetés tervezetének áttekintése
3. A Kamara Titkárságának 2023. első negyedévi munkája
4. Egyebek

2023. Május
1. Költségvetési-, ill. egyéb beszámolók, jelentések (elnökség, etikai-fegyelmi bizottság) áttekintése
2. Egyebek

2023. December
1. Éves FB határozatok, ajánlások teljesülésének áttekintése
2. FB Elnöki tájékoztató az elnökség ez évi munkájáról, határozatairól
3. Tartalékalap ellenőrzése
4. Szakmai munka tapasztalatainak összefoglalása, ha szükséges ajánlás az elnökség részére (elnökségi határozatok, elnöki intézkedések, elnökségi munkaprogram). Elsődlegesen az elnökség működése, a döntéshozatal rendje
5. Egyebek

 

Folyamatosan, illetve előre nem meghatározható időponthoz köthető munkák:
1. Költségvetés tervezetének véleményezése, ha az a tervezett időponthoz nem igazítható.
2. Elnökség éves munkaprogramjától eltérő, illetve újonnan jelentkező ügyekhez szükséges bizottsági vélemény megfogalmazása.
3. Az Elnökség kérésére – a fentebb megjelölteken túl – az FB további, közös ülésen is részt vesz.

Debrecen, 2023. február 20.

Báthory Sándor
a HBMÉK Felügyelő Bizottságának elnöke

A munkaprogramot az FB. 1/2023.(02.20.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.