A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2021. évi munkaprogramja

A Felügyelő Bizottság ügyrendje 3. cím alatt foglaltaknak megfelelően a munkaprogram tartalmazza a bizottság üléseinek tervezett időpontját, napirendi tervét és az ellenőrzési tervet.

Elnök: Báthory Sándor

Tagok: Jambrik Imre, Kótai Csaba

Meghatározott időponthoz köthető munka:
2021. február
április
május
szeptember
október
december
a hónap 3., vagy 4. hetében. Az időpontok irányadóak, alapvetően az elnökségi ülések után célszerű összehívni. Az egyes időpontok szerinti feladatok összevontan is tárgyalhatók.

 

Részletesen:

2021. Február
1. Beszámoló a 2021. januári, februári elnökségi ülésekről, az elnökségi határozatokról
2. Az FB 2021. évi munkaprogramjának tárgyalása, elfogadása
3. A Kamara Titkárságának 2021. évi munkája
4. Az Elnökség ügyrendjétől eltérő, illetve újonnan jelentkező ügyekhez szükséges bizottsági vélemény megfogalmazása
5. Egyebek, kamarai aktualitások

 

2021. Április
1. A 2020.évi pénzügyi zárásának, beszámolójának áttekintése
2. A 2021.évi költségvetés tervezetének áttekintése
3. A Kamara Titkárságának 2021.első negyedévi munkája
4. Egyebek

 

2021. Május
1. Költségvetési-, ill. egyéb beszámolók, jelentések (elnökség, etikai-fegyelmi bizottság) áttekintése
2. Egyebek

 

2021. Szeptember
1. Elnöki beszámoló az év eddigi tapasztalatairól, a további bizottsági teendők megvitatása
2. A költségvetés időarányos teljesülésének áttekintése
3. Titkár, titkárság feladatainak áttekintése
4. Egyebek

 

2021. Október
1. Éves FB határozatok, ajánlások teljesülésének áttekintése
2. FB Elnöki tájékoztató az elnökség ez évi munkájáról, határozatairól
3. Tartalékalap ellenőrzése
4. Szakmai munka tapasztalatainak összefoglalása, ha szükséges ajánlás az elnökség részére (elnökségi határozatok, elnöki intézkedések, elnökségi munkaprogram). Elsődlegesen az elnökség működése, a döntéshozatal rendje
5. Egyebek

 

2021. December
1. Éves FB határozatok, ajánlások teljesülésének áttekintése
2. FB Elnöki tájékoztató az elnökség ez évi munkájáról, határozatairól.
3. Tartalékalap ellenőrzése
4. Egyebek

Folyamatosan, illetve előre nem meghatározható időponthoz köthető munkák:
1. Költségvetés tervezetének véleményezése, ha az a tervezett időponthoz nem igazítható.
2. Elnökség éves munkaprogramjától eltérő, illetve újonnan jelentkező ügyekhez szükséges bizottsági vélemény megfogalmazása.
3. Az Elnökség kérésére – a fentebb megjelölteken túl – az FB közös ülésen is részt vesz.

Debrecen, 2021. február 26.

 

Báthory Sándor
a HBMÉK Felügyelő Bizottságának elnöke

A munkaprogramot az FB. 1/2021.(02.26.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.