A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2020. 2. félévi munkaprogramja

A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2020.2. félévi munkaprogramja

A Felügyelő Bizottság ügyrendje 3. cím alatt foglaltaknak megfelelően a munkaprogram tartalmazza a bizottság üléseinek tervezett időpontját, napirendi tervét és az ellenőrzési tervet.

Elnök: Báthory Sándor
Tagok: Jambrik Imre
Kótai Csaba

Meghatározott időponthoz köthető munka:
2020. augusztus
szeptember
október
november
december
az üléseken előre egyeztetett időpontban, a kamara székhelyén lévő irodában. Az időpontok irányadóak, alapvetően az elnökségi ülések után célszerű összehívni. Az egyes időpontok szerinti feladatok összevontan is tárgyalhatók.

Részletesen:
2020. Augusztus
1. Az FB 2020. 2. félévi munkaprogram tárgyalása, elfogadása
2. A Kamara Titkárságának 2020. évi munkája
3. Egyebek

2020. Szeptember:
1. A költségvetés időarányos teljesülésének áttekintése
2. Egyebek

2020. Október: (közös elnökségi + FEB ülés)
1. Az aktuális kamarai teendők megtárgyalása
2. Egyebek

2020. November:
1. Szakmai munka tapasztalatainak összefoglalása, ha szükséges ajánlás az elnökség részére (elnökségi határozatok, elnöki intézkedések, elnökségi munkaprogram). Elsődlegesen az elnökség működése, a döntéshozatal rendje
2. Egyebek

2020. December: (közös elnökségi + FEB ülés)
1. Éves FB határozatok, ajánlások teljesülésének áttekintése
2. FB Elnöki tájékoztató az elnökség ez évi munkájáról, határozatairól.
3. Tartalékalap ellenőrzése
4. Egyebek

Folyamatosan, illetve előre nem meghatározható időponthoz köthető munkák:
1. Költségvetés tervezetének véleményezése, ha az a tervezett időponthoz nem igazítható.
2. Elnökség éves munkaprogramjától eltérő, illetve újonnan jelentkező ügyekhez szükséges bizottsági vélemény megfogalmazása.

Debrecen, 2020. augusztus 28.

A munkaprogramot az FB. 5/2020.(08.28.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.

 

Báthory Sándor
a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara
Felügyelő Bizottságának elnöke