A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2019. évi munkaprogramja

A Felügyelő Bizottság ügyrendje 3. cím alatt foglaltaknak megfelelően a munkaprogram tartalmazza a bizottság üléseinek tervezett időpontját, napirendi tervét és az ellenőrzési tervet.

Elnök:  Magi Tibor Zsolt
Tagok: Jambrik Imre, Kótai Csaba

 

Meghatározott időponthoz köthető munka:
2019. február
április
május
szeptember
október
november
december
második hetének hétfő vagy csütörtök, 17.00 órától a kamara székhelyén lévő irodában. Az időpontok irányadóak, alapvetően az elnökségi ülések után célszerű összehívni. Az egyes időpontok szerinti feladatok összevontan is tárgyalhatók.

 

 

Részletesen:
2019. Február (közös elnökségi + FEB ülés)
1. Az FB 2019. évi munkaprogram előkészítése, tárgyalása
2. A 2019.évi költségvetés tervezetének áttekintése
3. A Kamara Titkárságának 2019.évi munkája
4. A 2018.évi pénzügyi beszámoló áttekintése
5. Egyebek

 

2019. Április (külön FB ülés, majd közös elnökségi + FEB ülés)
1. 2018. év pénzügyi zárása
2. A 2019. évi költségvetés tervezetének áttekintése, elfogadása
3. FB 2019. évi munkaprogramja – tárgyalása, elfogadása
4. A Kamara Titkárságának 2019.első negyedévi munkája
5. Egyebek

 

2019. Május
1. Költségvetési-, ill. egyéb beszámolók, jelentések (elnökség, etikai-fegyelmi bizottság) áttekintése
(2019. május 02. FEB ülés;
2019. május 20., HBM ÉK taggyűlés + helyi küldöttgyűlés;
2019.május 31. országos küldöttgyűlés)
2. Egyebek

 

2019. Szeptember (közös elnökségi + FEB ülés)
1. Elnöki beszámoló az év eddigi tapasztalatairól, a további bizottsági teendők megvitatása
2. A költségvetés időarányos teljesülésének áttekintése
3. Titkár, titkárság feladatainak áttekintése
4. Egyebek

 

2019. Október
1. Éves FB határozatok, ajánlások teljesülésének áttekintése
2. FB Elnöki tájékoztató az elnökség ez évi munkájáról, határozatairól
3. Tartalékalap ellenőrzése
4. Egyebek

 

2019. November
1. Szakmai munka tapasztalatainak összefoglalása, ha szükséges ajánlás az elnökség részére (elnökségi határozatok, elnöki intézkedések, elnökségi munkaprogram). Elsődlegesen az elnökség működése, a döntéshozatal rendje
2. Egyebek

 

2019. December (közös elnökségi + FEB ülés)
1. Éves FB határozatok, ajánlások teljesülésének áttekintése
2. FB Elnöki tájékoztató az elnökség ez évi munkájáról, határozatairól.
3. Tartalékalap ellenőrzése
4. Egyebek

 

Folyamatosan, illetve előre nem meghatározható időponthoz köthető munkák:
1. Költségvetés tervezetének véleményezése, ha az a tervezett időponthoz nem igazítható.
2. Elnökség éves munkaprogramjától eltérő, illetve újonnan jelentkező ügyekhez szükséges bizottsági vélemény megfogalmazása.

Debrecen, 2019. április 09.

Magi Tibor
a Felügyelő Bizottság elnöke

A munkaprogramot az FB. 3/2019.(04.09.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.