A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2018. évi munkaprogramja

A Felügyelő Bizottság ügyrendje 3. cím alatt foglaltaknak megfelelően a munkaprogram tartalmazza a bizottság üléseinek tervezett időpontját, napirendi tervét és az ellenőrzési tervet.

Elnök:   Magi Tibor Zsolt

Tagok:  Jambrik Imre
Kótai Csaba

Meghatározott időponthoz köthető munka:
2018. március
április
május
augusztus
szeptember
október
november
december
második hetének hétfő vagy csütörtök, 17.00 órától a kamara székhelyén lévő irodában. Az időpontok irányadóak, alapvetően az elnökségi ülések után célszerű összehívni. Az egyes időpontok szerinti feladatok összevontan is tárgyalhatók.

Részletesen:

2018. Március:

 1. Az FB 2018. évi munkaprogram előkészítése, tárgyalása.
 2. A 2018.évi költségvetés tervezetének áttekintése
 3. A Kamara Titkárságának 2018.évi munkája
 4. A 2017.évi pénzügyi beszámoló áttekintése
 5. Egyebek

2018. Április

 1. A 2018. évi költségvetés tervezetének véglegesítése
 2. Az Elnökség 2017. évi beszámolójának áttekintése, elfogadása (meghívott Pecsenye Béla elnök)
 3. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság 2017.évi beszámolójának áttekintése, elfogadása
  (meghívott Szilágyi Tamás EFB elnök)
 4. 2017. évi költségvetési beszámolóról tájékozódás
 5. A HBM ÉK Alapszabálya
 6. Egyebek

2018. Május:

 1. Költségvetési-, ill. egyéb beszámolók, jelentések (elnökség, etikai-fegyelmi bizottság) áttekintése
  (2018. május 07., közös elnökségi + FEB ülés; 2018. május 25., országos küldöttgyűlés; 2018. május 28., HBM ÉK taggyűlés + helyi küldöttgyűlés)
 2. Egyebek

2018. Szeptember:

 1. Elnöki beszámoló az év eddigi tapasztalatairól, a további bizottsági teendők megvitatása
  (közös elnökségi + FEB ülés)
 2.  A költségvetés időarányos teljesülésének áttekintése.
 3. Titkár, titkárság feladatainak áttekintése.
 4. TET – Debrecen előkészítése, feladatok áttekintése

2018. Október

 1. Éves FB határozatok, ajánlások teljesülésének áttekintése.
 2. FB Elnöki tájékoztató az elnökség ez évi munkájáról, határozatairól.
 3. Tartalékalap ellenőrzése
 4. TET-ülés októberben Debrecenben

2018. November:

 1. Szakmai munka tapasztalatainak összefoglalása, ha szükséges ajánlás az elnökség részére (elnökségi határozatok, elnöki intézkedések, elnökségi munkaprogram). Elsődlegesen az elnökség működése, a döntéshozatal rendje.
 2. Egyebek

2018. December

 1. Éves FB határozatok, ajánlások teljesülésének áttekintése (közös elnökségi + FEB ülés)
 2. FB Elnöki tájékoztató az elnökség ez évi munkájáról, határozatairól.
 3. Tartalékalap ellenőrzése
 4. Egyebek

Folyamatosan, illetve előre nem meghatározható időponthoz köthető munkák:
1. Költségvetés tervezetének véleményezése, ha az a tervezett időponthoz nem igazítható.
2. Elnökség éves munkaprogramjától eltérő, illetve újonnan jelentkező ügyekhez szükséges bizottsági vélemény megfogalmazása.

Debrecen, 2018. március 26.
                                                                                          

          Magi Tibor
a Felügyelő Bizottság elnöke

 

 A munkaprogramot az FB. 1/2018.(03.26.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.