A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkaprogramja

A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának
2017. évi munkaprogramja

A Felügyelő Bizottság ügyrendje 3. cím alatt foglaltaknak megfelelően a munkaprogram tartalmazza a bizottság üléseinek tervezett időpontját, napirendi tervét és az ellenőrzési tervet.

Elnök: Magi Tibor Zsolt
Tagok: Jambrik Imre
Kótai Csaba

Meghatározott időponthoz köthető munka:
2017. március
április
május
augusztus
szeptember
október
november
december
második hetének hétfő vagy csütörtök, 17.00 órától a kamara székhelyén lévő irodában. Az időpontok irányadóak, alapvetően az elnökségi ülések után célszerű összehívni. Az egyes időpontok szerinti feladatok összevontan is tárgyalhatók.

Részletesen:
2017. Március:
1. Az FB 2017. évi munkaprogram előkészítése, tárgyalása.
2. A 2017.évi költségvetés tervezetének áttekintése
3. A Kamara Titkárságának 2017.évi munkája
4. A 2016.évi pénzügyi beszámoló áttekintése
5. Egyebek

2017. Április:
1. A 2017. évi költségvetés tervezetének véglegesítése
2. Az Elnökség 2016. évi beszámolójának áttekintése, elfogadása (meghívott Pecsenye Béla elnök)
3. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság 2016.évi beszámolójának áttekintése, elfogadása
(meghívott Szilágyi Tamás EFB elnök)
3. 2016. évi költségvetési beszámolóról tájékozódás
4. Egyebek

2017. Május:
1. Költségvetési-, ill. egyéb beszámolók, jelentések (elnökség, etikai-fegyelmi bizottság) áttekintése.
2. Egyebek

2017. Augusztus:
1. Szakmai munka tapasztalatainak összefoglalása, ha szükséges ajánlás az elnökség részére (elnökségi határozatok, elnöki intézkedések, elnökségi munkaprogram). Elsődlegesen az elnökség működése, a döntéshozatal rendje. Az ezzel kapcsolatos alapszabály összhangja, esetleges módosítási lehetőségek
2. TAK – aktuális teendők
3. Tartalékalap ellenőrzése

2017. Szeptember:
1. Elnöki beszámoló az év eddigi tapasztalatairól, a további bizottsági teendők megvitatása.
2. A költségvetés időarányos teljesülésének áttekintése.
3. Titkár, titkárság feladatainak áttekintése.

2017. Október:
1. Éves FB határozatok, ajánlások teljesülésének áttekintése.
2. FB Elnöki tájékoztató az elnökség ez évi munkájáról, határozatairól.
3. Tartalékalap ellenőrzése
4. Egyebek

2017. November:
1. Szakmai munka tapasztalatainak összefoglalása, ha szükséges ajánlás az elnökség részére (elnökségi határozatok, elnöki intézkedések, elnökségi munkaprogram). Elsődlegesen az elnökség működése, a döntéshozatal rendje. Az ezzel kapcsolatos alapszabály összhangja, esetleges módosítási lehetőségek
2. Egyebek

2017. December:
1. Éves FB határozatok, ajánlások teljesülésének áttekintése.
2. FB Elnöki tájékoztató az elnökség ez évi munkájáról, határozatairól.
3. Tartalékalap ellenőrzése
4. Egyebek
Folyamatosan, illetve előre nem meghatározható időponthoz köthető munkák:
1. Költségvetés tervezetének véleményezése, ha az a tervezett időponthoz nem igazítható.
2. Elnökség éves munkaprogramjától eltérő, illetve újonnan jelentkező ügyekhez szükséges bizottsági vélemény megfogalmazása.

Debrecen, 2017. március 06.

Magi Tibor
a Felügyelő Bizottság elnöke
A munkaprogramot az FB. 1/2017.(03.06.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.