A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2015. évi munkaprogramja

A Felügyelő Bizottság ügyrendje 3. cím alatt foglaltaknak megfelelően a munkaprogram tartalmazza a bizottság üléseinek tervezett időpontját, napirendi tervét és az ellenőrzési tervet.

Elnök:Magi Tibor
Tagok: Jambrik Imre, Kótai Csaba

Meghatározott időponthoz köthető munka:
2015. április
május
július
szeptember
november
második hetének hétfő vagy csütörtök, 17.00 órától a kamara székhelyén lévő irodában. Az időpontok irányadóak, alapvetően az elnökségi ülések után célszerű összehívni. Az egyes időpontok szerinti feladatok összevontan is tárgyalhatók.

Részletesen:
2015. Április:
1. Az FB 2015. évi munkaprogram előkészítése, tárgyalása.
2. 2014. évi elnökségi határozatok végrehajtásának áttekintése
3. 2014. évi költségvetési beszámolóról tájékozódás
4. Alapszabály elfogadásával kapcsolatos észrevételezés

2015. Május:
1. Költségvetési-, ill. egyéb beszámolók, jelentések (elnökség, etikai-fegyelmi bizottság) áttekintése.
2. Egyebek

2015. Július:
1. Szakmai munka tapasztalatainak összefoglalása, ha szükséges ajánlás az elnökség részére (elnökségi határozatok, elnöki intézkedések, elnökségi munkaprogram). Elsődlegesen az elnökség működése, a döntéshozatal rendje. Az ezzel kapcsolatos alapszabály összhangja, esetleges módosítási lehetőségek
2. Aktuális bizottsági teendők.
3. Tartalékalap ellenőrzése

2015. Szeptember:
1. Elnöki beszámoló az év eddigi tapasztalatairól, a további bizottsági teendők megvitatása.
2. A költségvetés időarányos teljesülésének áttekintése.
3. Titkár, titkárság feladatainak áttekintése.

2015. November:
1. Éves FB határozatok, ajánlások teljesülésének áttekintése.
2. FB Elnöki tájékoztató az elnökség ez évi munkájáról, határozatairól.
3. Tartalékalap ellenőrzése
4. Egyebek

Folyamatosan, illetve előre nem meghatározható időponthoz köthető munkák:
1. Költségvetés tervezetének véleményezése, ha az a tervezett időponthoz nem igazítható.
2. Elnökség éves munkaprogramjától eltérő, illetve újonnan jelentkező ügyekhez szükséges bizottsági vélemény megfogalmazása.

Debrecen, 2015. április 02.

Magi Tibor
a Felügyelő Bizottság elnöke

A munkaprogramot az FB. 1/2015.(04.02.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.