2024. évi elnökségi határozatok

Kamarai tagok, szakmagyakorlók által benyújtott kérelmek, beadványok

1/2024.(I.22.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a M.T. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony törléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően.

2/2024.(I.22.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése értelmében (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az A.A. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony szüneteléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

3/2024.(I.22.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése értelmében (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a B.S., R.I., valamint T.I. által benyújtott kérelem alapján, a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel (a MÉK PGSZ 4.2.3. (2a) pontja alapján), egyhangúan hozzájárul a 2024. évi tagdíjkedvezményhez.

4/2024.(I.22.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése értelmében (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a B.J., B.K.Á., Cs.B., L.M., N.Gy., R.G., R.L., valamint a T-B-B. által benyújtott kérelem alapján, a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel (a MÉK PGSZ 4.2.3. (2) pontja alapján), egyhangúan hozzájárul a 2024. évi tagdíjkedvezményhez.

5/2024.(I.22.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése értelmében (5 nem szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az I.A.F., P.L., valamint M.Gy. által benyújtott kérelem alapján, a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, nem járul hozzá a 2024. évi tagdíjkedvezményhez.

Indok: I.A.F. a nyilatkozata benyújtásának időpontjában is szünetelteti jogosultságait, így a MÉK PGSZ 4.2.3. (3) pontja alapján: „az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékén érvényes jogosultsággal nem rendelkezik, vagy az összes jogosultsága szünetel, a tagdíj 30%-át fizeti tagdíjként. A kedvezmény a jogosultság szüneteltetésének időszakára vonatkozik, a további időszakra a teljes tagdíj időarányos részét kell fizetni.” Így nyilatkozata nem értelmezhető.

Indok: P.L. a nyilatkozata benyújtásának időpontjában is szünetelteti tervezői jogosultságát, így a MÉK PGSZ 4.2.3. (3a) pontja alapján: „az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékén érvényes tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem rendelkezik, vagy tervezői, ill. szakértői jogosultsága szünetel, de felelős műszaki vezetői, vagy építési műszaki ellenőri, vagy energetikai tanúsítói jogosultsága aktív, akkor az éves nyilvántartási díj mértékével megegyezően a tagdíj 70%-át fizeti tagdíjként. A kedvezmény a tervezői, ill. szakértői jogosultság szüneteltetésének időszakára vonatkozik, a további időszakra a teljes tagdíj időarányos részét kell fizetni.” Így nyilatkozata nem értelmezhető.

Indok: M.Gy. a nyilatkozata benyújtásának időpontjában is szünetelteti tagságát, illetve jogosultságait, így a MÉK PGSZ 4.2.1. (2) pontja alapján: „szünetel a tagdíjfizetési kötelezettség a tagsági jogviszony jogerős felfüggesztésének időtartama alatt. Ebben az esetben a fizetési kötelezettség a tagsági jogviszony helyreállítására vonatkozó határozat jogerőre emelkedésének napján éled fel.” Így nyilatkozata nem értelmezhető.

6/2024.(I.22.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése értelmében (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a V.S., S.B.K., R.T.I., Ő.J., Ny.S.L., valamint a K-B.Á. által benyújtott kérelem alapján, a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel (a MÉK PGSZ 4.2.3. (4) pontja alapján), egyhangúan hozzájárul a 2024. évi tagdíjkedvezményhez.

 

 

HBVÉK Tisztújító Taggyűlés – 2024.május 15., szerda 16.00/16.30

7/2024.(I.22.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése értelmében (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 2024. május 15. napját jelöli ki a Tisztújító Taggyűlés időpontjának.

 

 

Székhelybiztosítás

8/2024.(I.22.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése értelmében (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) felmondja biztosítási évfordulóval (2024.03.01.) a Generali Biztosító Zrt szerződését, majd újat köt, kedvezőbb feltételekkel a Generali Biztosító Zrt-nél. A székhely biztosítása így folyamatos.

 

 

A szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása – tervezői névjegyzékbe (É) – 2 fő kérelmező

9/2024.(II.12.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének döntése értelmében (3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a B.V.I. által benyújtott, építészeti tervezési tevékenység engedélyezése iránt indított eljárásban, az alábbi szakértői véleményt adja:

  1. A becsatolt dokumentumok alapján kérelmező szakmai gyakorlata az építészeti tervezési területen kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú.
  2. A kérelmező kamarai tagnak felvehető.

 

10/2024.(II.12.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének döntése értelmében (3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a D.Cs. által benyújtott, építészeti tervezési tevékenység engedélyezése iránt indított eljárásban, az alábbi szakértői véleményt adja:

  1. A becsatolt dokumentumok alapján kérelmező szakmai gyakorlata az építészeti tervezési területen kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú.
  2. A kérelmező kamarai tagnak felvehető.

 

 

Kérelmek, beadványok (tagdíjkedvezmény 1 fő, kamarai tagság szünetelése 3 fő)

11/2024.(II.12.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése értelmében (4 nem szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az M.L.A. által benyújtott kérelemben előadottakhoz, a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzatában foglaltakra tekintettel, nem járul hozzá a 2024. évi tagdíjkedvezményhez. Indok: a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatának 4.2.3. (4) pontja alapján az a kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozik kettős kamarai tagságáról, a tagdíj 70%-át fizeti. Nevezett kamarai tag határidőn túl nyújtotta be kérelmét.

12/2024.(II.12.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése értelmében (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az Sz.L. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony szüneteléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

13/2024.(II.12.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése értelmében (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a P.M. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony szüneteléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

14/2024.(II.12.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése értelmében (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az Sz.M. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony szüneteléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

 

Kamarai tagok, szakmagyakorlók által benyújtott kérelmek, beadványok

N.I. kérelme – tagdíjkedvezmény

15/2024.(III.18.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése értelmében (5 nem szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az N.I. által benyújtott kérelemben előadottakhoz, a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzatában foglaltakra tekintettel, nem járul hozzá a 2024. évi tagdíjkedvezményhez. Indok: a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatának 4.2.3. (2) pontja alapján az a nyugdíjas kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelőző évben kamarai tagsághoz, és/vagy jogosultsághoz kötött tevékenységet nem végzett, az a tagdíj 30%-át fizeti tagdíjként. Nevezett kamarai tag határidőn túl nyújtotta be kérelmét.

 

V.L. kérelme – tagság törlése

16/2024.(III.18.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése értelmében (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a V.L. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony törléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően.

 

 

Könyvelési díj 2024. évre vonatkozóan

17/2024.(III.18.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése értelmében (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadja a szolgáltató áremelését. Felkérik a Titkárt a szerződés módosításának előkészítéséhez.

 

 

2024.március 25-26., országos TET ülés anyagai

A jelenlévők megvitatták az előzetesen továbbított anyagokat, és az alábbi határozatot hozták a MÉK elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság létrehozásával és működésével kapcsolatban.

18/2024.(III.18.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése értelmében (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) Kamaránk javasolja, hogy a 2024. maradvány év költségeit, valamint 2025. év költségeit a MÉK előzetesen finanszírozza meg. A 2024 évi költségeket nem áll módunkban finanszírozni, mivel ebben az évben a saját etikai-fegyelmi bizottságunkat is működtetni kell, illetve az ügyek egy része áthúzódhat 2025. évre, ami szintén a saját költségvetésünket fogja terhelni. A 2025 évi költséget utólagos elszámolással természetesen utófinanszírozással lehet fedezni, viszont ehhez a költségeket előre prognosztizálni, illetve az év lezárását követően pontosan ismernünk kell. A területekről érkező ügyszámok alapján tartjuk igazságosnak az utófinanszírozás általi közteherviselést, azaz a „szennyező fizet” elve alapján azon területek járuljanak hozzá nagyobb arányban a tanács működéséhez, ahonnan több ügy érkezik. Ennek elvét ki kell dolgozni.

 

 

19/2024.(III.18.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése értelmében (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a Taggyűlési meghívó mellékleteként továbbítandó beszámolók, FB jelentések Titkárságra történő továbbításának határideje: 2024. április 19., péntek 24.00 óra.

 

 

2024. év költségvetés tervezete

20/2024.(III.18.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése értelmében (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a 2024. évi költségvetési tervet elfogadja, azt a Taggyűlésre történő előterjesztésre alkalmasnak tartja.