2023. évi elnökségi határozatok

Kamarai tagok, szakmagyakorlók által benyújtott kérelmek, beadványok

B. J. törlés iránti kérelme

1/2023.(I.23.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a B.J. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony törléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően.

 

B. Z. E. szünetelési kérelme

2/2023.(I.23.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a B.Z.E. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony szüneteléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

M. Zs. szünetelési kérelme

3/2023.(I.23.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a M.Zs. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony szüneteléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

P. L. tiszteletbeli tagság iránti kérelme

4/2023.(I.23.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, azaz a kérelmező tiszteletbeli taggá válik.

 

Nyilatkozat kedvezményes tagdíjhoz 11 fő

5/2023.(I.23.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a 11 fő nyilatkozatában foglaltakhoz, a 2023. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

Nyilatkozat kettős kamarai tagdíjkedvezményhez 10 fő

6/2023.(I.23.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a 10 fő nyilatkozatában foglaltakhoz, a 2023. évre vonatkozó tagdíjkedvezményhez.

 

 

 

Pénzügyi, gazdálkodási kérdések. A 2023. évi költségvetés tervezetének sarokpontjai.

Vip-Fresh Kft levele a 2023. évi díjakról

7/2023.(I.23.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadja a szolgáltató áremelését, mely 2023.02.01. napjától érvényes.

 

Lendvai-Kovács Judit levele a 2023. évi díjakról

8/2023.(I.23.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadja a szolgáltató áremelését, mely 2023.01.01. napjától érvényes.

 

 

 

HBMÉK elnökségének 2023. évi munkaterve

9/2023.(I.23.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadja a 2023. évi munkatervet.

 

 

 

10/2023.(III.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése alapján (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a Sz.T. által benyújtott előzetes eljárásra vonatkozó kérelme, a táj- és kertépítészeti tervezési területen kérelmezett (K) szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozóan – a becsatolt iratok alapján: a kérelmező végzettsége – az igazolás napján hatályos jogszabályok alapján – megfelelő. A szakmai gyakorlata – a MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozatának MÉK TKT – SZMB-2023/05. iktatószámú véleménye alapján – szakirányú. A szakmai gyakorlati idő megfelel. A kérelmező kamarai tagnak felvehető.

 

 

 

11/2023.(III.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése alapján (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) – a MÉK Jogosultsági Szabályzata 3.1.4., illetve 3.3. pontja felhatalmazásával – a benyújtott portfolió alapján az építész vezető tervezői címet B. I. okleveles építészmérnök részére megadja, figyelemmel arra, hogy az építész tervezési szakterületen előírt időtartamú, kiemelkedő színvonalú tervezési tevékenységgel rendelkezik.

 

 

 

12/2023.(III.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése értelmében (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a F.A.Gy. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony szüneteléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

 

 

13/2023.(III.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése alapján (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül), felülvizsgálva a P.T. belépése óta eltelt időszakot, megállapítást nyert, hogy nevezett tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesítette maradéktalanul, melyről a Kamara levélben többször is értesítette, postai, illetve elektronikus levél formájában. A legutolsó levél (Ikt.sz.: T-24/2017-4/2023., póthatáridő biztosításával) átvételre került, viszont a hátralék összegének kifizetése a mai nappal bezárólag sem történt meg, ezért a kamarai tagsága törlésre kerül.

 

 

 

14/2023.(III.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése alapján (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a Alapszabálymódosító Taggyűlést 2023. május 23-án, kedden 16 óra 00 percre hívja össze. Határozatképtelenség esetén a Taggyűlés azonos napirenddel 2023. május 23-án, kedden 16 óra 30 percre kerül összehívásra.

 

 

 

15/2023.(III.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése alapján (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az FB javaslatára, inflációkövető (20%) emelést eszközöl a 2023. évi költségvetés tervezetének bizonyos sorain.

 

 

 

16/2023.(III.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése alapján (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül), – valamint az FB egyetértésével – a HBMÉK Jubileumi kiállításából kiadvány készítésére önerőként 300.000.-Ft kerül betervezésre a 2023-as költségvetésbe, feltételként szabva a pályázati forrásból történő további finanszírozását!

 

 

 

Dr. H.P. PhD támogatást kérő levele

17/2023.(III.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése alapján (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) felkéri elnök urat az ajánlólevél előkészítésére, aláírására.

 

 

 

2023.05.12-i országos küldöttgyűlés – határozat tervezet a tagdíj indexálására

18/2023.(IV.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése alapján (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a tagdíj indexálás automatizmusával nem ért egyet, így a határozat tervezetét, ebben a formában nem támogatja.

 

 

 

ÉTK levele – Építőipari Költségbecslési Segédlet 2023.

19/2023.(IV.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése alapján (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) felkéri a Titkárt 30 példány megrendelésére, melyet továbbra is ingyenesen biztosítunk aktív szakmagyakorlóink részére.

 

 

 

A szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása – tervezői névjegyzékbe (É)

20/2023.(VI.02.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének döntése értelmében (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a S.N. által benyújtott, építészeti tervezési tevékenység engedélyezése iránt indított eljárásban, az alábbi szakértői véleményt adja: a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező szakmai gyakorlata az építészeti tervezési területen kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú. A kérelmező kamarai tagnak felvehető.

 

 

 

A szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása – tervezői névjegyzékbe (É)

21/2023.(VI.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének döntése értelmében (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a N.R. által benyújtott, építészeti tervezési tevékenység engedélyezése iránt indított eljárásban, az alábbi szakértői véleményt adja: a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező szakmai gyakorlata az építészeti tervezési területen kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú. A kérelmező kamarai tagnak felvehető.

 

 

 

Borsos József Diplomadíj

22/2023.(VI.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése alapján (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) Illyés Anikó, valamint Sass Hajnalka hallgatók diplomamunkáit tartotta díjazásra méltónak.

 

 

 

A szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása – tervezői névjegyzékbe (É)

23/2023.(VIII.29.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének döntése értelmében (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Gy.M. által benyújtott, építészeti tervezési tevékenység engedélyezése iránt indított eljárásban, az alábbi szakértői véleményt adja: a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező szakmai gyakorlata az építészeti tervezési területen kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú. A kérelmező kamarai tagnak felvehető.

 

 

 

Interreg ROHU pályázat

24/2023.(VIII.29.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése alapján (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) közös pályázat – a korábbi, sikeres ROHU-pályázat mintájára – kerül benyújtásra a nagyváradi építész kamarával.

 

 

 

Támogatás kérése Pataky Emőke építész életmű kiállításához

25/2023.(VIII.29.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése alapján (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyszeri, bruttó 50.000.-Ft-al támogatja a kiállítás megrendezését.

 

 

 

A szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása – tervezői névjegyzékbe (É) – N.N.

26/2023. (X.09.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése alapján (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a szakmai gyakorlat szakirányúságának ellenőrzéséhez a tervezői gyakorlatot bemutató „a végzett szakmai tevékenység illusztrált dokumentálásának” (portfólió) megismerése után, a bemutatott szakmai tevékenységet nem tartotta kielégítőnek. A tervezési területnek megfelelő tervezői gyakorlat dokumentált részfeladatai a valós tervezési feladatok alacsony száma és ezen feladatok egysíkú volta miatt, kellően nem támasztják alá az önálló tervezéshez szükséges komplex szakirányú gyakorlat meglétét.

További egyéb tervezési, tervezői művezetési gyakorlat megszerzését ajánlja az Elnökség, majd az ezen munkákkal már kiegészített portfólió ismételt benyújtását. A kérelmező kamarai tagnak felvehető.

 

 

 

A szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása – tervezői névjegyzékbe (É)

27/2023.(XI.13.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnökségének döntése értelmében (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a H.B.M. által benyújtott, építészeti tervezési tevékenység engedélyezése iránt indított eljárásban, az alábbi szakértői véleményt adja: a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező szakmai gyakorlata az építészeti tervezési területen kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú. A kérelmező kamarai tagnak felvehető.

 

 

 

M. Gy. szünetelési kérelme

28/2023.(XI.13.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a M.Gy. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony szüneteléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

 

 

T.I. szünetelési kérelme

29/2023.(XI.13.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a T.I. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony további szüneteléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség, továbbra is szünetel!

 

 

 

K.I. Cs. szünetelési kérelme

30/2023.(XI.13.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a K.I.Cs. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony szüneteléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

 

 

R. A. törlés iránti kérelme

31/2023.(XI.13.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a R.A. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony törléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően.

 

 

 

Kamarai tagság átjegyzése

32/2023.(XI.13.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a H.Zs. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírásokban foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony átjegyzéséhez.

 

 

 

Kamarai tagság átjegyzése

33/2023.(XI.13.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a Sz.R. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírásokban foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony átjegyzéséhez.

 

 

 

Sz. Gy. törlés iránti kérelme

34/2023.(XI.13.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a Sz.Gy. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony törléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően.

 

 

 

T. Á. tagság helyreállítása iránti kérelem

35/2023.(XII.11.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a T.Á. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

 

 

F. É. tagsági jogviszonyának helyreállítása

36/2023.(XII.11.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a F.É. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

 

 

P.I.E. szünetelési kérelme

37/2023.(XII.11.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a P.I.E. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony szüneteléséhez, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

 

 

ÉKM – eszközbeszerzés

38/2023.(XII.11.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a Multimedia Tower Kft ajánlatát fogadta el, a beérkezett ajánlatok közül.

 

 

 

A 2024. januári, helyi küldöttválasztó Taggyűlés időpontjának meghatározása

39/2023.(XII.11.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 2024. január 23. napját jelöli ki a Taggyűlés időpontjának.

 

 

 

Mikolás Centenárium 2024.

40/2023.(XII.11.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) döntött a 2024. évi Mikolás centenárium megrendezéséről.

 

 

 

Jutalom

41/2023.(XII.11.) HBVÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) – a Felügyelő Bizottság egyetértésével – Radics Beatrix Titkár Asszonynak egy havi bérnek megfelelő, év végi jutalmat szavazott meg, melynek kifizetése 2023. december 31. napjáig teljesítendő.