2022. évi FB határozatok, állásfoglalások

 

Az FB 2022. évi munkaprogramjának tárgyalása, elfogadása
Folyamatosan, illetve előre nem meghatározható időponthoz köthető munkák:
– költségvetés tervezetének véleményezése, ha az a tervezett időponthoz nem igazítható.
– elnökség éves munkaprogramjától eltérő, illetve újonnan jelentkező ügyekhez szükséges bizottsági vélemény megfogalmazása.
– az Elnökség kérésére – a munkaprogramban megjelölteken túl – az FB további, közös ülésen is részt vesz.
A munkaprogramot az FB. 1/2022.(02.07.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta

 

 

„Mikolás Tibor Építészeti Nívódíj”

FB. 1/2022.(10.04.) számú FB. állásfoglalás

Az FB figyelmébe ajánlja az Elnökségnek, hogy Életmű-díj adományozására az építészeti nívódíjtól független, külön Alapító Okiratba foglaltak szerint/alapján lenne lehetőség. Az életmű díj adományozásának alapja az ajánlás legyen, az építészeti nívódíjra pedig továbbra is pályázni lehessen.

 

 

Az FB a 2022.09.26-i ülés 6. napirendjével kapcsolatosan az FB áttekintette az elmúlt ülések elnökségi anyagait, és a következő állásfoglalást fogalmazza meg:

FB. 2/2022.(10.04.) számú FB. állásfoglalás

Az extra költségek az októberi szakmai rendezvények vonatkozásában nem támogathatók az FB részéről.