2021. évi FB határozatok, állásfoglalások

Az FB. 2021. évi munkaprogramja

A munkaprogramot az FB. 1/2021.(02.26.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.

 

 

 

FB. 1/2021.(IV.12.) számú jelentése a 2020. évi költségvetési beszámolóról
A pénzügyi beszámolót, valamint a PK-641 egyszerűsített beszámolót a HBM ÉK Felügyelő Bizottsága a 2021. április 12-i elnökséggel közös ülésén megtárgyalta, azt egyhangúan jóváhagyta.

FB. 2/2021.(IV.12.) számú jelentése az elnökség 2020. évi tevékenységéről, az elnöki beszámolókról
A HBM ÉK Felügyelő Bizottsága a 2021. április 12-i elnökséggel közös ülésén megtárgyalta, azt egyhangúan jóváhagyta.

FB. 3/2021.(IV.12.) számú jelentése a 2021. évi költségvetés tervezetéről
A HBM ÉK Felügyelő Bizottsága a 2021. április 12-i elnökséggel közös ülésén megtárgyalta, azt egyhangúan jóváhagyta.

FB. 4/2021.(IV.12.) számú jelentése az Etikai – fegyelmi Bizottság 2020. évi beszámoló jelentéséről
A HBM ÉK Felügyelő Bizottsága a 2021. április 12-i elnökséggel közös ülésén megtárgyalta, azt egyhangúan jóváhagyta.

FB. 5/2021.(IV.12.) számú jelentése a Felügyelő Bizottság 2020. évi munkájáról
A HBM ÉK Felügyelő Bizottsága a 2021. április 12-i elnökséggel közös ülésén megtárgyalta, azt egyhangúan jóváhagyta.

 

 

 

Tekintettel a jogszabályokban, továbbá az országos és területi szabályzatokban leírtakra, az FB folyamatosan vizsgálja az éves költségvetés teljesülését mind kiadási, mind bevételi oldalon; az Elnökség éves munkaprogramjától eltérő, illetve újonnan jelentkező ügyekben hozott bizottsági véleményeket, állásfoglalásokat, jelentéseket; az egyéb Bizottságok megfelelő működését.

FB. 2./2021.(07.14.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság az Elnökség és Titkárság 2021. évi első félévi munkáját megvizsgálva mintaszerűnek, költséghatékonynak találta azt.