2021. évi elnökségi határozatok

Kamarai biztosok helyzete, jogállása, lehetőségei. A kiírt pályázat sikertelensége, döntés.

1/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, tekintettel a kiírt kamarai biztosi pályázat sikertelenségére, az alábbiak szerint döntött. A HBMÉK illetékességi területén Dr. Kálmánné Hunyadi Györgyi, továbbá Martonosi Zsolt kamarai biztosok útján látja el a törvényben meghatározott feladatát.

 

 

A HBMÉK Felügyelő Bizottságának beszámolója 2020. évre vonatkozóan

2/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan elfogadta a HBMÉK Felügyelő Bizottsága Elnökének beszámolóját 2020. második félévére vonatkozóan, köszöni munkájukat.

 

 

Kedvezményes, illetve kettős kamarai tagdíjkérelmek – 19 db 

3/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul M.T. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

4/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul M.L.A. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

5/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul Ny.S.L. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

6/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul K-B.Á. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

7/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul P.B. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

8/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul O.P. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

9/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul S.B. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

10/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul P.L. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

11/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul K.J. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

12/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul F.G. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

13/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul N.I. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

14/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul L.M. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

15/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul L.J. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

16/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul H.S. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

17/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul Cs.B. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

18/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul B.J. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

19/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul P.T. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

20/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége NEM járul hozzá B.L.J. 2021. évre vonatkozó névjegyzéki nyilvántartási díjkedvezményéhez, mivel sem a hatályos jogszabályok, sem a MÉK vonatkozó szabályzatai nem adnak erre lehetőséget.

 

21/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége NEM járul hozzá N.Gy. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez. A határidő után érkezett nyilatkozatokat, nem áll módunkban elfogadni!

 

 

Tagság törlése iránti kérelem – Sz. J. Gy.

22/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata 

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének ügyrendjének véglegesítése

23/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének Ügyrendje a mai nappal – a korábban kért kiegészítésekkel -, egyhangúan elfogadásra került, mely 2021. február 01. napjától hatályos.

 

 

Szünetelési kérelem

24/2021.(I.18.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége az F.É. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez 2021. január 21. napjától 2021. december 31-ig, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

 

Tagfelvételi kérelem

25/2021.(II.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) szakértői véleménye alapján Sz.D. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 

Tagság törlése iránti kérelem – K.P.

 26/2021.(II.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez 2021. május 18. napjával.

 

 

Szakmai cím adományozása iránti kérelem

27/2021.(II.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége – a MÉK Szakmai gyakorlat szakirányúsága, szakmai cím adományozási és kreditérték Szabályzat 3.2.6 pontja felhatalmazásával – a benyújtott portfolió alapján az építész vezető tervezői címet B. L. okleveles építészmérnök részére megadja, figyelemmel arra, hogy az építész tervezési szakterületen előírt időtartamú, kiemelkedő színvonalú tervezési tevékenységgel rendelkezik. (4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

 

 

Borsos Diplomadíj 2021. – 2021. január BSc diplomavédések

28/2021.(II.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara, mint alapító és adományozó Borsos József (1875 – 1952) Debrecen egykori főmérnökének emlékére, a Debreceni Egyetem Műszaki Karán végzett építész hallgatók (BSc, MSc) részére, a szakmai megítélés szerinti legkiválóbb diplomamunkát készítő számára „Borsos József Diploma-díj”-at adományozhat, a Tanszék által arra érdemesnek tartott diplomamunkákból kiválasztva azt. 2021. évben Kamaránk Elnökségének egyhangú döntése alapján, Ficzere Renáta (BSc) építész diplomamunkája kapja Kamaránk Diplomadíját.

 

 

Szakértői névjegyzékbe vétel kérelme – K.S.

29/2021.(II.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) szakértői véleménye alapján – a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – a becsatolt dokumentumok igazolták kérelmező szakmai gyakorlatát a kérelmezett építésügyi műszaki szakértői szakterületen (SZÉS6), így az a kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányúnak tekinthető.

 

 

Tagság helyreállítása iránti kérelem – 1 K.K.M.

30/2021.(II.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a K.K.M. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

 

Generali Biztosító Zrt – értesítés vagyonbiztosítási szerződés értékkövetéséről

31/2021.(II.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a jelenlegi biztosítónál felmondja a biztosítást, majd a beérkezett ajánlat alapján, ugyanazokkal a feltételekkel újra megköti ugyanazon Biztosító Társaságnál.

 

 

Szakértői névjegyzékbe vétel kérelme – 1 fő (S. L. kamarai tag)

32/2021.(III.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) szakértői véleménye alapján – a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – a becsatolt dokumentumok igazolták kérelmező szakmai gyakorlatát a kérelmezett szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építési beruházási szakértői szakterületen (SZB), így az a kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányúnak tekinthető.

 

 

N. Gy. – tagdíjjal kapcsolatos kérelmének megismétlése

33/2021.(III.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége továbbra sem járul hozzá N. Gy. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez, helyben hagyva ezzel a 21/2021.(I.18.) számú, korábbi határozatát. A határidő után érkezett nyilatkozatokat, nem áll módunkban elfogadni a MÉK vonatkozó, hatályos szabályzata alapján.

 

 

HBMÉK Kamara Szakmai Díjának életre hívása 2021. évben

34/2021.(III.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú döntése alapján, az illetékességi területén megyei kamarai tagsággal rendelkező építészek részére, a szakmai megítélés szerinti legkiválóbb építészeti értékű épületeinek/munkáinak elkészítői számára adományozható Szakmai Díjat kíván alapítani. Pecsenye Béla alelnök a témában felelős személy.

 

 

2021. évi Tisztújító Taggyűlés napjának kitűzése

35/2021.(III.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége 2021. május 17., hétfő 16.30, illetve 17.00 órára tűzi ki a Tisztújító Taggyűlés összehívását.

 

 

HBMÉK díjadományozási szabályzat tervezete

36/2021.(IV.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége életre hívja a Mikolás Tibor Építészeti Nívódíjat, melynek teljes körű előkészítésével Pecsenye Béla alelnök urat bízzák meg.

 

 

HBMÉK fennállásának 25. jubileumi kiállítása – projekt indítás 2022. évi rendezéssel

37/2021.(IV.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége – a Felügyelő Bizottság támogatásával – a megyei Építész Kamara megalakulásának 25. évfordulója alkalmából kiállítást rendez a megyében élő, dolgozó építészek munkáiból 2022. évben. A kiállítás, az installáció, és az ebből készülő jubileumi kiadvány költségeit a következő év költségvetésének tervezésekor figyelembe kell venni.

 

 

Ügyvédi keretszerződés 

38/2021.(IV.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége – a Felügyelő Bizottság támogatásával – a megbízási keretszerződést jóváhagyta, felkérik Elnök urat a keretszerződés aláírására.

 

 

A 2020. évi beszámolók, valamint a 2021. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, véglegesítése 

39/2021.(IV.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan elfogadta a HBMÉK FB Elnökének jelentését, a 2020. évi költségvetési beszámolóról.

 

40/2021.(IV.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan elfogadta a HBMÉK FB Elnökének jelentését, az elnökség 2020. évi tevékenységéről, az elnöki beszámolókról.

 

41/2021.(IV.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan elfogadta a HBMÉK FB Elnökének jelentését, a 2021. évi költségvetés tervezetéről.

 

42/2021.(IV.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan elfogadta a HBMÉK FB Elnökének jelentését, az Etikai – fegyelmi Bizottság 2020. évi beszámoló jelentéséről.

 

43/2021.(IV.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan elfogadta a HBMÉK FB Elnökének jelentését, a Felügyelő Bizottság 2020. évi munkájáról.

 

44/2021.(IV.12.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan elfogadta és köszöni a HBMÉK VJB Elnökének beszámolóját / tájékoztatását, valamint az egész Bizottság munkáját.

 

A JELENTÉSEK az emlékeztető kötelező mellékletei, melyek a 2021. évi Tisztújító Taggyűlés meghívójának kötelező mellékletét is képezik!

A HBMÉK Tisztségviselői – a törvényes működés biztosításának garanciájaként -, a beszámolóikat elkészítették, azokat elektronikus ülésükön megtárgyalták, majd elfogadták a 2021. évi tervezett Tisztújító Taggyűlésre tekintettel.

Ezen dokumentumok, a 2021. évi Tisztújító Taggyűlésünk meghívójának kötelező mellékleteiként kerülnek továbbításra aktív kamarai tagjaink felé!

 

 

MÉK Tisztújítás 2021.

45/2021.(V.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége él a MÉK Alapszabályában biztosított lehetőségével, a jelölő listára Végh József kamarai tagot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara elnökét javasolja felvenni új jelöltként az Országos Választási Jelölőbizottságba.

 

Tároló helyiség vásárlásának lehetősége 2022. évben

46/2021.(V.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangú, elvi döntése alapján, 2022. évben a meglévő kiállítási anyagok, egyéb szakmai kiadványok tárolására szolgáló helyiséget vásárol, vagy bérel Kamaránk.

 

 

Tagfelvételi/névjegyzékbe vételi kérelem

47/2021.(VI.02.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül), a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján T. D. által kérelmezett, építészeti-műszaki tervezési tevékenység (É) engedély megadása iránt indított eljárásban, a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítására vonatkozóan, az alábbi szakértői véleményt adja. Kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik. A szakmai gyakorlati időt a tervezési területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő tervezési gyakorlattal szükséges igazolni. A szakmai gyakorlat igazolására alkalmas különösen a munkáltatói vagy az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerződés, szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy, cég vagy mentori címmel rendelkező szakmagyakorló által kiállított igazolás, amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását. Az Elnökség a becsatolt dokumentumok alapján, a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel. A szakmai gyakorlat igazolását kiállító D. T.  építész mentor szakmai címének igazolását kérjük becsatolni szíveskedjen, az Elnökség megalapozott szakértői véleményének kialakításához, valamint a benyújtott portfólióban a „Tevékenység ágazat” sor mellett található meghatározás nincs szinkronban a megnevezéssel. Jelen formájában félreérthető, mivel az „okl. építészmérnök” az egy iskolai végzettség.Kérjük hiánypótlás keretében javítani szíveskedjen, a sor értelemszerű kitöltésével / kiigazításával.

 

 

Hiánypótlás elfogadása

48/2021.(VI.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül), a T. D. által kérelmezett, építészeti-műszaki tervezési tevékenység (É) engedély megadása iránt indított eljárásban, a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítására vonatkozóan, az alábbi szakértői véleményt adja. A kérelem, valamint az azt követő hiánypótlás benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 

Tagfelvételi/névjegyzékbe vételi kérelmek

49/2021.(VII.14.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) szakértői véleménye alapján N.S. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

50/2021.(VII.14.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) szakértői véleménye alapján K.R. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 

A kamarai biztosok meghallgatása, beszámolójuk elfogadása

Martonosi Zsolt

51/2021.(VII.14.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége meghallgatta a kamarai biztos beszámolóját és (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt. Kéri a Titkárt a kifizetés előkészítésére.

 

Dr. Kálmánné Hunyadi Györgyi

52/2021.(VII.14.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége áttekintette az elektronikusan, előzetesen megküldött beszámolót és (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt. Kéri a Titkárt a kifizetés előkészítésére.

 

 

Az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnökének rövid beszámolója az első félév tapasztalatairól

53/2021.(VII.14.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta a HBMÉK EFB Elnökének beszámolóját 2021. első félévére vonatkozóan, köszönik a bizottság lelkiismeretes munkáját.

 

 

N.I. kérelme – 2021. évi tagdíj

54/2021.(VII.14.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) NEM járul hozzá N.I. 2021. évre vonatkozó, utólagos tagdíjkedvezményéhez. A határidő után érkezett nyilatkozatokat, nem áll módunkban elfogadni!

 

 

MÉK Tisztújítás 2021.

55/2021.(VII.28.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) él a MÉK Alapszabályában biztosított lehetőségével, a jelölő listára Schulcz Péter kamarai tagot, a Csongrád Megyei Építész Kamara elnökét javasolja felvenni új jelöltként a Magyar Építész Kamara alelnöki posztjára.

 

 

A HBMÉK Tisztújító Taggyűlésének időpontja

56/2021.(VII.28.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 2021.  szeptember 03., péntek 16.00, illetve 16.30 órára tűzi ki a Tisztújító Taggyűlés összehívását.

 

 

Tagfelvétel

57/2021.(VIII.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) szakértői véleménye alapján O. Sz. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 

Dr. Kálmánné Hunyadi Györgyi (kamarai biztos) korábban, elektronikusan benyújtott anyagának kiegészítése

58/2021.(VIII.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége áttekintette az első félévre vonatkozó, korábbi beszámolója kiegészítését és (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt. Kéri a Titkárt az első féléves kifizetés előkészítésére.

 

 

Kalmár Zoltán (korábbi kamarai biztos) írásos tájékoztatása

59/2021.(VIII.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta a levélben leírtakat. Felkérik Kalmár Zoltán építészt a kamarai biztosi feladatok újbóli ellátására.

 

 

2021.09.09. MÉK kötelező képzés – Kopaszi-gát– Budapesten

60/2021.(VIII.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) – az előző évekhez hasonlóan -, támogatja a tagdíjat fizető kamarai tagjainak kötelező továbbképzését. A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara tagdíjat fizető tagjai kedvezményes képzési díjat fizethetnek a 2021.09.09-i rendezvényen, mely különbözetet a kamara (HBMÉK) fizeti / rendezi a MÉK felé. A kedvezmény (30%) jóváhagyásáról minden esetben a területi kamara dönt!

 

 

HBM-i Közgyűlés Elnöke támogató levél szövegtervezetének véglegesítése (A HBMÉK ÉPÍTÉSZETI SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLETE

61/2021.(IX.27.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan elfogadta a levelek szövegtervezetét.

 

 

Tagfelvétel

62/2021.(X.25.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) szakértői véleménye alapján T. T. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 

Támogatás

63/2021.(XI.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) – a HBMÉK Felügyelő Bizottságának támogatásával – hozzájárul a Debrecen Modern Építészete kiadvány harmadik kötetének megjelentetési költségeihez egyszeri, bruttó 200.000.-Ft összeggel.

 

 

K. J. kamarai tag kérelme

64/2021.(XI.29.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, azaz 2022.01.01. napjától kérelmező tiszteletbeli taggá válik.

 

 

T. István kamarai tag kérelme

65/2021.(XI.29.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) hozzájárul a kérelemben foglaltakhoz, azaz 2022.01.01. napjától kérelmező szüneteltetheti tagságát.

 

 

Tagfelvétel, tervezői névjegyzékbe vétel – 3 fő

66/2021.(XII.13.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) szakértői véleménye alapján Z.É. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

67/2021.(XII.13.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) szakértői véleménye alapján B-B.A. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

68/2021.(XII.13.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) szakértői véleménye alapján Cs.P. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 

Kamarai biztosok 2021.2. félévi beszámolója

Martonosi Zsolt

69/2021.(XII.13.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége áttekintette az elektronikusan, előzetesen megküldött beszámolót, továbbá meghallgatta a kamarai biztos beszámolóját és (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt. Kéri a Titkárt a kifizetés előkészítésére.

 

Dr. Kálmánné Hunyadi Györgyi

70/2021.(XII.13.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége áttekintette az elektronikusan, előzetesen megküldött beszámolót, továbbá meghallgatta a kamarai biztos beszámolóját és (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt. Kéri a Titkárt a kifizetés előkészítésére.

 

 

K.L. kamarai tag kérelme

71/2021.(XII.13.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a K.L. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez 2022. január 01. napjától 2022. december 31-ig, a kérelemben előadottaknak megfelelően. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

 

HBMÉK – Mikolás Tibor Építészeti Nívódíj 

72/2021.(XII.13.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) a Mikolás Tibor Építészeti Nívódíj Alapító Okiratát egyhangúan elfogadta. A díjalap kezeléséről, folyamatos feltöltéséről a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara a pénzügyi gazdálkodását szabályozó, alapító okirattól független, külön keretek között gondoskodik. Hatályos 2021. december 20., azaz a közzététele napjától.