2020. évi elnökségi határozatok

Tagdíjkedvezménnyel kapcsolatos kérelmek

K.M. kérelme

1/2020.(I.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége tekintettel a korábbi években biztosított tagdíjkedvezményekre, nem járulhat hozzá a kérelmező 2020. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

B.J. kérelme

2/2020.(I.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége tekintettel a korábbi években biztosított tagdíjkedvezményekre, nem járulhat hozzá a kérelmező 2020. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

N.I. kérelme

3/2020.(I.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul N.I. 2020. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

S.B.K. kérelme – kettős kamarai tag

4/2020.(I.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul S.B.K. 2020. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

R.G. kérelmei

5/2020.(I.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége nem járul hozzá a kérelmező – R.G. – 2020. évre vonatkozó nyugdíjas tagdíjkedvezményéhez, ellenben biztosítja a 2020. évre vonatkozó kettős kamarai tagdíjkedvezményt.

 

L.J., P.L., valamint Cs.B. kérelmei

6/2020.(I.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége nem járulhat hozzá a kérelmezők – L.J., P.L., valamint Cs. B. – 2020. évre vonatkozó nyugdíjas tagdíjkedvezményéhez.

Indok: kérelmezők jelenleg is az 50%-át fizetik az éves tagdíjnak, ugyanis a MÉK névjegyzékében tervezői jogosultságaikat szüneteltetik, de felelős műszaki vezetői, és/vagy építési műszaki ellenőri, és/vagy energetikai tanúsítói jogosultságaik aktívak, így az éves nyilvántartási díj mértékével megegyezően a tagdíj 50%-át (ezer forintra kerekítve) fizetik tagdíjként.

A MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata alapján kedvezmények nem vonhatók össze!

 

Szünetelési kérelmek

Cs.Cs. kérelme

7/2020.(I.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a Cs. Cs. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

K.I.Cs. kérelme

8/2020.(I.10.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a K. I. Cs. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

N.Gy. kérelme

9/2020.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul N.Gy. 2020. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

K.J. kérelme

10/2020.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul K.J. 2020. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

B.K. kérelme

11/2020.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul B.K. 2020. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

H.S. kérelme

12/2020.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul H.S. 2020. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

K.B.J. kérelme

13/2020.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége nem járulhat hozzá K.B.J. kérelmező 2020. évre vonatkozó nyugdíjas tagdíjkedvezményéhez.

Indok: kérelmező jelenleg is az 50%-át fizeti az éves tagdíjnak, ugyanis a MÉK névjegyzékében tervezői jogosultsága szünetel, de felelős műszaki vezetői jogosultsága aktív, így az éves nyilvántartási díj mértékével megegyezően a tagdíj 50%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként.

A MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata alapján kedvezmények nem vonhatók össze!

 

Törlés iránti kérelem – P.J.

14/2020.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

Tiszteletbeli tagság iránti kérelem – G.P.I.

15/2020.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 20/2015. (05.15.) sz. MÉK elnökségi határozata alapján az alábbiakról határozott.

„Tiszteletbeli tag” címet az kaphat, aki

a) azt kéri és nyilatkozik arról, hogy kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem kíván folytatni, és ezért kéri jogosultságainak megszüntetését,

b) a tárgyévi hónapokra számított tagdíját rendezte.

A kérelemben előadottak alapján a HBM Építész Kamara Elnöksége egyhangúan hozzájárul a cím használatához.

 

Kettős kamarai tagok kérelmei

Ny.S.L. kérelme 

16/2020.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul Ny.S.L. 2020. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

K.-B.Á. kérelme 

17/2020.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul K.B.Á. 2020. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

M.T. kérelme

18/2020.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul M.T. 2020. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

Ő.J. kérelme

19/2020.(I.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége nem járul hozzá Ő.J. 2020. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez, mivel azt a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatában megjelölt határidőn túl nyújtotta be.

 

2020. áprilisi tisztújító taggyűlés napjának kitűzése

20/2020.(II.17.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége 2020. április 27., hétfő 16.00, illetve 16.30 órára tűzi ki a Tisztújító Taggyűlés összehívását.

 

2020. évi, első féléves tiszteletdíjak időarányosítása, utalása

21/2020.(II.17.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége – tekintettel a 2020. április 27-i Tisztújító Taggyűlésre – felkéri a Titkárságot, hogy az időarányos tiszteletdíjakat 2020. április 24. napjáig elutalni szíveskedjen.

 

K. M. szünetelési kérelme

22/2020.(II.17.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a K.M. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez 2020.02.18. napjától, továbbá felkéri nevezettet az időarányos tagdíj megfizetésére.

A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

Tagfelvétel – B. D.

23/2020.(III.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének szakértői véleménye alapján B.D. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

Kamarai biztosok beszámolója az elmúlt évekről, tendencia, „szakmai látlelet”

24/2020.(III.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége meghallgatta az ülésen megjelent kettő kamarai biztos beszámolóját, és egyhangúan elfogadta azokat. Kéri a Titkárt a kifizetés előkészítésére.

 

2019. év pénzügyi zárás elfogadása – Felügyelő Bizottság véleménye, az Elnökség tájékoztatása

25/2020.(III.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége – az FB javaslata alapján – a 2019. év pénzügyi beszámolóját (PK-541) egyhangúan elfogadja.

 

2020. év Költségvetés tervezete

26/2020.(III.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége – az FB javaslata alapján – 2020. január 01. napjával, azaz visszamenőleg bruttó 10%-al megemeli a Titkár bérét.

 

P. B. nyilatkozata tagdíjkedvezményhez

27/2020.(III.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége nem járul hozzá P.B. 2020. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez, mivel azt a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatában megjelölt határidőn túl nyújtotta be.

 

Debreceni Egyetem Műszaki Kar – BIM szakmérnök/BIM menedzser

28/2020.(III.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan támogatja a BIM szakmérnök/BIM menedzser szakirányú továbbképzési szak indítását a Debreceni Egyetem Műszaki Karán.

 

Koronavírus – az ülések elektronikus eszköz útján történő lebonyolítása, annak szabályai

29/2020.(III.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének döntése alapján – indokolt esetben –, a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérelem, ill. egyéb, a szabályos működéssel kapcsolatos döntést igénylő ügyben, az Elnökség és a HBMÉK Bizottságai döntéseiket elektronikus ülés keretében (skype), továbbá –  ahhoz kapcsolódóan, annak kiegészítéseként – elektronikus szavazás (elektronikusan továbbított, aláírt szavazólap személyeként) útján is meghozhatják.

 

A HBM ÉK EFB beszámolója a 2019-es évre vonatkozóan Ea: Szilágyi Tamás, az EFB elnöke

30/2020.(IV.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan elfogadta a HBMÉK EFB Elnökének beszámolóját 2019. évre vonatkozóan, köszöni munkájukat.

A beszámoló jelen emlékeztető kötelező melléklete, mely a 2020. évi Tisztújító Taggyűlés meghívójának kötelező mellékletét is képezi!

 

A HBM ÉK VJB beszámolója a 2020. évi tisztújítással kapcsolatosan végzett munkájukról Ea: Törös Attila, a VJB elnöke

31/2020.(IV.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége köszöni a HBMÉK VJB Elnökének tájékoztatását, valamint az egész Bizottság munkáját.

 

A HBM ÉK FB jelentései a 2019-es évre vonatkozóan Ea: Magi Tibor Zsolt, a FB elnöke

32/2020.(IV.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan elfogadta a HBMÉK FB Elnökének jelentését, a 2019. évi költségvetési beszámolóról.

 

33/2020.(IV.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan elfogadta a HBMÉK FB Elnökének jelentését, az Elnökség 2019. évi tevékenységről, az Elnök beszámolójáról.

 

34/2020.(IV.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan elfogadta a HBMÉK FB Elnökének jelentését, a 2020. évi költségvetés tervezetéről.

 

35/2020.(IV.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan elfogadta a HBMÉK FB Elnökének jelentését, az Etikai – fegyelmi Bizottság 2019. évi beszámoló jelentéséről.

 

36/2020.(IV.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan elfogadta a HBMÉK FB Elnökének jelentését, a Felügyelő Bizottság 2019. évi munkájáról.

A JELENTÉSEK az emlékeztető kötelező mellékletei, melyek a 2020. évi Tisztújító Taggyűlés meghívójának kötelező mellékletét is képezik!

 

Szünetelési kérelem (K. A.) 

37/2020.(IV.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a K.A. által benyújtott kérelem alapján 2020. május 01. napjától, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

38/2020.(IV.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, a HBM ÉK Felügyelő Bizottságának egyetértésével – különös tekintettel az 1/2020.(III.16.) számú Elnöki intézkedésre, mely a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel külön intézkedések megtételét rendelte el már korábban -, a 2020. évi kamarai tagdíj egy összegben történő megfizetésének határidejét 2020. április 30. napjára módosítja!

 

F. Zs. levele – éves munkaterv összeállítása 2020. 

39/2020.(IV.06.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, a HBM ÉK Felügyelő Bizottságának egyetértésével – különös tekintettel az 1/2020.(III.16.) számú Elnöki intézkedésre, mely a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel külön intézkedések megtételét rendelte el már korábban -, a 2020. évi munkatervet/munkaprogramot a 2020.09.01. és 2020.12.31. közötti időszakra tervezetten nyújtja be a Miniszterelnökségnek.

 

Az Elnökség felkéri a Titkárt, hogy az aktív kamarai tagságot tájékoztassa a honlapon, és e-mailen, miszerint a pénzügyi és szakmai beszámolók, a mérleg, azaz a Tisztújító Taggyűlés vonatkozó anyagának előkészítése az eredeti határidők szerint megtörtént!

A mai elnökségi és felügyelő bizottsági ülésen a beszámolók elfogadásra kerültek. 2019. évi egyszerűsített beszámoló HBMÉK PK-541

A HBMÉK Tisztségviselői – a törvényes működés biztosításának garanciájaként -, a beszámolóikat elkészítették, azokat elektronikus ülésükön megtárgyalták, majd elfogadták a ma még bizonytalan időpontú Tisztújító Taggyűlésre.

Ezen dokumentumok, a 2020. évi Tisztújító Taggyűlésünk meghívójának kötelező mellékleteiként kerülnek továbbításra aktív kamarai tagjaink felé!

 

 

 

Tagság helyreállítása iránti kérelem

40/2020.(IV.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a K. I. Cs. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

A HBMÉK 2020. évi munkaprogram tervezete – véleményezés, kiegészítés, véglegesítés

41/2020.(IV.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a véglegesített 2020. évi munkatervet a 2020.09.01. és 2020.12.31. közötti időszakra tervezetten nyújtja be a Miniszterelnökségnek.

 

Az ÉTK Kft tájékoztatása a 2020. évi, friss Építőipari Költségbecslési segédletről

42/2020.(IV.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri a Titkárt, hogy 5 példányt rendeljen a Kamara szakmai könyvtárába a kiadványból, mely elérhető darabszámot – igény esetén, annak megfelelően – folyamatos utánrendeléssel biztosítsa a kamara szakmagyakorlóinak térítésmentesen.

 

Tag-, és névjegyzékbe vételi kérelmek

43/2020.(VI.29.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének szakértői véleménye alapján K.Z.A. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

44/2020.(VI.29.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének szakértői véleménye alapján K.I. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

45/2020.(VI.29.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének szakértői véleménye alapján R.L. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

46/2020.(VI.29.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének szakértői véleménye alapján Sz.Zs.J. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

47/2020.(VI.29.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének szakértői véleménye alapján Á.V. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É, valamint BÉ – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

Szünetelési kérelem

48/2020.(VI.29.) HBM ÉK Elnökségi határozata 

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a B.I. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez 2020.06.30. napjától, továbbá felkéri nevezettet az időarányos tagdíj megfizetésére.

A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

Törlés iránti kérelmek (B.J., D.B.)

49/2020.(VI.29.) HBM ÉK Elnökségi határozata 

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

50/2020.(VI.29.) HBM ÉK Elnökségi határozata 

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

Pecsenye Béla megköszönte a kollégák Kamarában, Kamaráért végzett több éves munkáját, és mindenkinek sok sikert kívánt!

 

 

Tagfelvétel

51/2020.(VIII.26.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének szakértői véleménye alapján K.J. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 

2020. október – építészet hónapja – kiállítás

52/2020. (VIII. 26.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége támogatja a felvázolt építész kiállítás létrehozását, az alábbi szempontok teljesülése esetén:

– a kiállítás alap-koncepciója támogatandó (népi építészet, helyi építészeti értékek bemutatása), de megyei szinten, a témát átfogóbban, több építész munkáját bemutatva;

– az anyag átgondoltsága és minősége – különös tekintettel egy lehetséges vándorkiállítás létrehozására – elsődleges, amely lehetővé teszi annak későbbi, több helyszínen való bemutatását, helyi, országos vagy nemzetközi szinten.

 

 

A honlap szerkesztésének/kezelésének kérdése

53/2020.(VIII.26.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, tekintettel az Állami Számvevőszék kamarai honlap tartalmára is vonatkozó ellenőrzésére, továbbá, különös figyelemmel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság iránymutatására a hbmek.hu kamarai honlap szerkesztői feladatával a kamara mindenkori titkárát bízza meg azzal, hogy adattartalmat kizárólag a mindenkori elnökség és/vagy elnök utasítására tölthet fel, vagy törölhet.

 

 

Kamarai biztosok szerződésének felülvizsgálata

54/2020.(VIII.26.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége áttekintette a kamarai biztosok szerződését, valamint a vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatot, melyek változatlan formában és tartalommal maradnak érvényben és hatályban, az Elnökség további rendelkezéséig.

 

 

Választási Jelölőbizottság feladata 2020. év végén

55/2020.(VIII.26.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, tekintettel a 3/2020.(07.10) taggyűlési határozatra, felkéri a Választási Jelölőbizottságot, hogy tartsa meg soron következő ülését.

 

 

Az Elnökség idei munkaprogramjának véglegesítése

56/2020.(VIII.26.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése alapján létrehozzák a HBMÉK Építészeti Szakmai Tanácsadó Testületét.

 

 

Banki aláírók kiválasztása (3 fő)

57/2020.(VIII.26.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú döntése alapján China Tibor elnök, Pecsenye Béla alelnök, valamint Lengyel István elnökségi tag képviselik aláíróként a kamarát az OTP Bank Nyrt-nél. A bank előtt adott, banknál bejelentett aláírási jogosultság független a kamara szervezeti szintű, egyéb képviseleti jogától.

 

 

Állami Számvevőszék jelentése

58/2020.(VIII.26.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az Állami Számvevőszék által 2020. augusztus 25. napján megküldött Jelentésben megfogalmazott javaslatok alapján az intézkedési terv elkészítésével Lendvai-Kovács Judit könyvelőt és Radics Beatrix titkárt bízza meg, szükség esetén igénybe vehető jogász segítsége, annak érdekében, hogy szabályszerűen, a jogszabályoknak megfelelően készüljön el az intézkedési terv. Az intézkedési terv összeállítására a jelentés kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésünkre, ellenben az Elnökség által kijelölt végső határideje: 2020. szeptember 21.

 

 

ÁSZ – intézkedési terv

59/2020.(IX.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az Állami Számvevőszéknek összeállított – jelen – intézkedési tervet elfogadta, és kéri a Titkárságot annak postai úton történő továbbítására.

 

 

Tagfelvételi kérelmek

60/2020.(X.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének (5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) szakértői véleménye alapján E.I. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

61/2020.(X.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének szakértői véleménye alapján (2 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal) T.D. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, viszont szakmai gyakorlata nem szakirányú.

Indok: a szakmai gyakorlati időt a tervezési területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő tervezési gyakorlattal kell igazolni. A szakmai gyakorlat igazolására alkalmas különösen a munkáltatói vagy az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerződés, szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy, cég vagy mentori címmel rendelkező szakmagyakorló által kiállított igazolás, amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását.

A benyújtott dokumentumok alapján a jelentkező kamarai tagnak felvehető, viszont az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe NEM jegyezhető be, tekintettel arra, hogy a „Szakmai gyakorlat igazolása” tárgyú dokumentumban nevesített szerepköreitől eltérően, a személyes meghallgatás keretében tett nyilatkozata alapján, nem kizárólag tervezői, hanem kivitelezői munkákat is végzett. A bemutatott munkák tematikai homogenitása nem alapozza meg a teljes körű tervezési jogosultság megítélésének kívánalmait.

A portfólióban bemutatott munkák minősége alapján az Elnökség bátorítja a Kérelmezőt, hogy a hiányzó – É vagy É/1 jogosultságú tervező mellett, a korlátlan jogosultságnak megfelelő nagyságrendű, összetettségű és változatosságú – gyakorlat megszerzése után ismételten nyújtsa be kérelmét.

 

 

HBMÉK Borsos Diplomadíj – szabályozás módosítása

62/2020.(X.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a szabályzat 1.§. (2) bekezdéséből törli az alábbi szövegrészt: „Az oklevélben röviden fel kell sorolni az adományozás indoklását (laudáció). (pld: Tárgyévi diplomamunkája a környezet alakítása, fejlesztése és védelme szempontjából meghatározó, mely kiemelkedően magas színvonalú szakmai étékeket hordoz.)”

 

 

Kamarai tagság törlése – P.Z.T.

63/2020.(X.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri a Titkárságot, hogy a tagdíjjal hátralékban lévő szakmagyakorlót „postai úton megkeresse”. A tagot – negyven napos határidő biztosításával – a hátralék megfizetésére szólítsa fel, ennek elmulasztása esetén a Kamara Elnöksége a tagsági viszonyt, a határidő leteltét követően megszünteti és törli a tagot a kamarai tagok nyilvántartásából.

 

 

Tagjelölti kérelem

64/2020.(XI.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének egyhangú, szakértői véleménye alapján H. A. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik. A jelentkező kamarai tagjelöltnek felvehető, a MEKON Online Névjegyzékbe 09-0698 számon bejegyezhető.

 

 

HBMÉK Építészeti Szakmai Tanácsadó Testület – vonatkozó szabályzat véglegesítése, elfogadása

65/2020.(XI.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a HBMÉK ÉPÍTÉSZETI SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK létrehozásáról és működésének rendjéről szóló szabályzatát a mai nappal, egyhangúan elfogadta.

 

 

K. B. kamarai tagságának szüneteltetése kérelemre

66/2020.(XI.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a K.B. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

 

Kamarai biztos beszámolója (Ea: Martonosi Zsolt, Dr. Kálmánné H. Györgyi)

67/2020.(XII.14.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége meghallgatta a kamarai biztos beszámolóját, és egyhangúan elfogadta azt. Kéri a Titkárt a kifizetés előkészítésére.

 

 

68/2020.(XII.14.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége meghallgatva a kamarai biztosokat, megtárgyalta a kamarai biztosi rendszer anomáliáit, melyeket összefoglalva 2021. évben jelzéssel kíván élni a hatóság, valamint a jogalkotó felé is.

 

 

A HBMÉK Etikai-Fegyelmi Bizottságának beszámolója (Ea: Szilágyi Tamás EFB Elnök)

69/2020.(XII.14.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyhangúan elfogadta a HBMÉK EFB Elnökének beszámolóját 2020. második félévére vonatkozóan, köszöni munkájukat.

 

 

Törlés iránti kérelem (kérelmező: T. P. kamarai tag)

70/2020.(XII.14.) HBM ÉK Elnökségi határozata 

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

 

Kedvezményes, kettős kamarai tagdíj kedvezményhez nyilatkozat 2021-évre vonatkozóan (kérelmező: Ő. J. kamarai tag)

71/2020.(XII.14.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul Ő.J. 2021. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.