2020. évi EFB határozatok

Tisztújítás 2020. – EFB Elnökválasztás

Részlet az Alapszabályból

11.5.4 Nem lehet a területi kamara tisztségviselője, bizottságának elnöke az, aki az építésügy irányításáért felelős központi közigazgatási szerv kormánytisztviselője, vagy a területi kamara illetékességi területén építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy főépítészi feladatot ellátó köztisztviselő, kormánytisztviselő.

11.6.14 A megválasztott új Elnökség az alakuló ülését az új Elnök a választást követő 5 napon belüli időpontra hívja össze, továbbá felkéri a megválasztott bizottsági tagokat a bizottságok elnökeinek ugyanezen napig történő megválasztására.

 

EFB. 1./2020.(07.15.) számú határozata
Szilágyi Tamást az EFB. 1./2020.(07.15.) számú határozatával – 4 igen szavazat, illetve 1 tartózkodás mellett – megválasztotta elnöknek.